AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Sluiten linker hartoortje (LAA)

Wat is het?

Wat is het?

Het linker hartoortje is een kleine uitstulping van de voorkamer van het hart zonder essentiële functie. Tijdens ritmestoornissen, zoals voorkamerfibrillatie, kunnen hierin bloedklonters gevormd worden. Deze bloedklonters kunnen gevaarlijk zijn en bijvoorbeeld een beroerte veroorzaken, de vorming van bloedklonters moet dus vermeden worden. Dit kan door het nemen van bloedverdunners of - als dit niet mogelijk is of onvoldoende effect heeft - kan ook geopteerd worden om het hartoortje te sluiten.

Hoe verloopt het?

Hoe verloopt het?

Voorbereiding

Je wordt opgenomen via het cardiologisch dagziekenhuis. Je moet voor de opname minimum 8 uur nuchter zijn. Medicatie mag worden ingenomen zoals afgesproken met de arts.

Je krijgt een operatiehemd aan en de verpleegkundige plaatst een infuus in je arm om later medicatie toe te dienen. Op de afdeling zal je ongeveer 1 uur voor het onderzoek 1 dosis Plavix 300mg en preventief antibiotica toegediend krijgen via je infuus. Sommige patiënten zijn allergisch voor bepaalde antibiotica en moeten dit bij opname zeker melden aan de verpleegkundige. Er zal ook een bloedafname, een elektrocardiogram en indien nodig een RX-foto van de longen genomen worden.

De ingreep gaat door onder algemene narcose in de hartkatheterisatiezaal.

De ingreep

Je neemt plaats op de behandeltafel. Er worden elektroden aangebracht om het hartritme te volgen. Om je arm zal de bloeddrukmeter geplaatst worden en op je vinger een klepje om het zuurstofgehalte tijdens de procedure te monitoren. De anesthesist zal je voorbereiden op de verdoving en vervolgens in slaap brengen.

Als je in slaap bent, wordt de lies aangeprikt. Een lang flexibel buisje wordt ingebracht in een bloedvat in de lies en opgeschoven tot in de rechtervoorkamer van het hart. Via een kleine punctie in het tussenschot tussen de voorkamers kan de katheter doorgeschoven worden tot in de linkervoorkamer tot aan het linker hartoortje.

Doorheen deze katheter kan een opgevouwen plug of 'paraplu' tot in het linker hartoortje gebracht worden. Deze plug of paraplu ontvouwt zich zodat het hartoortje volledig wordt afgesloten. De kleine opening in het tussenschot van de voorkamers die door de punctie is ontstaan, sluit spontaan na enkele weken tot maanden. De volledige procedure gebeurt onder begeleiding van slokdarmechografie.

Nazorg

De lies zal manueel afgedrukt worden en je krijgt een drukverband om. Hiermee moet je 12 uren bedrust houden. De volgende uren controleert de verpleegkundige je bloeddruk, pols, de punctieplaats en eventuele ongemakken.

Ontslag wordt gepland de dag na de ingreep. Er zal die dag nog een echocardiografie, een RX-foto en een bloedafname gebeuren. Het is aan te bevelen bij ontslag te zorgen voor vervoer en niet zelf te rijden.

Je moet je huisarts raadplegen bij volgende alarmsymptomen

 • Koorts (vanaf 38°C)
 • Kortademigheid
 • Hartkloppingen
 • Duizeligheid
 • Bloeding
 • Blijvende pijngevoeligheid of zwelling in de lies
 • Lekkage van de wonde
 • Roodheid en / of warm aanvoelen van de lies
 • Pijn of gevoelloosheid in de benen bij rondlopen
 • Huiduitslag

Er worden doorgaans een 5-tal dagen werkonbekwaamheid gerekend voor deze ingreep, maar dit is afhankelijk van de fysieke inspanningsgraad van het werk. Je zal gedurende 2 maand ontstollende medicatie (Clopidogrel 75 mg in combinatie met Asaflow 80 mg) moeten innemen. Andere bloedverdunners mogen gestopt worden.

Belangrijk: de eerste 6 maanden na de ingreep zal je bij bloederige, niet-steriele ingrepen steeds antibiotica (profylaxie) moeten innemen.

Welke risico's zijn er?

Welke risico's zijn er?

Complicaties zijn uiterst zeldzaam, maar kunnen wel ernstige gevolgen hebben. Enkele mogelijke complicaties zijn:

 • harttamponnade
 • luchtembool
 • infectie
 • verplaatsen van het ‘parapluutje’

Resultaat

Resultaat

Als de plug of paraplu ter plaatse zit, volgt een controle. Er wordt nagegaan of het linker hartoortje volledig is afgesloten. Hiervoor geeft men een injectie met contraststof. Sommige patiënten zijn allergisch voor contraststof en moeten dit bij opname zeker melden aan de verpleegkundige.

Brochure

Brochure

Meer info vind je in onderstaande brochure.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Provenier Frank