AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

RX thorax

Wat is het?

Wat is het?

Een RX thorax is een röntgenfoto van de borstkas die de longen, de lichaamsslagader, het hart, de wervelzuil en de ribben doorlicht.

Hoe verloopt het?

Hoe verloopt het?

Je wordt tussen een röntgengevoelige plaat en een röntgenbuis geplaatst. Na diep inademen, wordt de opname gemaakt vanuit een voor-, achterwaartse en zijdelingse richting.

Welke risico's zijn er?

Welke risico's zijn er?

Door de lage dosis straling zijn er geen bijwerkingen te verwachten.

Resultaat

Resultaat

Beeldvorming van de organen binnen de borstkas kan bijdragen tot de diagnose. Zo kan een RX thorax onder andere helpen bij het detecteren van:

  • uitzetting van het hart
  • vochtopstapeling in of rond de longen
  • verbrede aorta
  • longontsteking
  • klaplong

Bovendien kan de ligging van elektroden (pacemaker of defibrillator) op de RX thorax beoordeeld worden.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Provenier Frank