AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Hartrevalidatie

Wat is het?

Wat is het?

Als je werd opgenomen voor coronair lijden, hartfalen of cardiale heelkunde, word je door de cardioloog uitgenodigd om deel te nemen aan de hartrevalidatie. Hierbij word je door zorgverleners uit verschillende disciplines geholpen zodat je zo snel mogelijk weer je werk en hobby’s kan opnemen.

Bovendien willen we je bij de hartrevalidatie ook helpen om een gezondere levenswijze aan te nemen met meer beweging en gezonde voeding, minder stress en een eventuele rookstop. Hierdoor kan je je risico op nieuwe hartproblemen flink verminderen.

Hartrevalidatie bestaat uit een hospitalisatie fase en een ambulante fase
Hartrevalidatie bestaat uit een hospitalisatie fase en een ambulante fase

De hartrevalidatie kan opgesplitst worden in twee fasen:

1. Hospitalisatiefase

Om het ambulante revalidatieprogramma te starten, moet je een aanvraag indienen tijdens je hospitalisatie. Dit wordt in orde gebracht door de kinesitherapeut of sociaal assistent die je opzoekt op je kamer. Bij ontslag krijg je dan een afspraak mee voor de eerste revalidatiesessie. Op de kamer start je ook al met lichte oefeningen.

2. Ambulante fase

De ambulante revalidatie bestaat uit 45 sessies (binnen een periode van zes maanden) die worden samengesteld volgens jouw noden. Zo zorgt het hartrevalidatie-programma niet enkel voor een verbetering van de inspanningscapaciteit, maar ook voor een preventieve aanpak van risicofactoren.

Je kan een beroep doen op vrijwilligersvervoer naar de revalidatiesessies wanneer je zelf niet kan/mag rijden met de wagen en niemand in je omgeving je kan brengen. De verantwoordelijke van de sociale dienst kan je helpen bij de organisatie hiervan. Bovendien kan je met een vervoerattest een financiële tussenkomst ontvangen van de mutualiteit. Ook hiervoor kan je een beroep doen op de sociale dienst.

Verloop programma

Verloop programma

Evaluatie bij begin en einde

Bij aanvang van de ambulante revalidatie word je op verschillende vlakken geëvalueerd zodat de behandeling op jouw noden kan worden afgestemd.

De evaluatie bestaat uit:

  • Ergospirometrietest bij de cardioloog.
  • Verzamelen van medische voorgeschiedenis, medicatie en risicofactoren.
  • Meten van spier- en vetpercentage, BMI en buikomtrek door een diëtist.
  • Meting van de levenskwaliteit met behulp van een vragenlijst.
  • Inspanningstest: de kinesitherapeut laat je zes minuten stappen en noteert hoeveel meter je kan afleggen.
  • Bloedafname: om zicht te krijgen op risicofactoren zoals cholesterol.

Op basis van deze evaluatie kunnen we niet alleen de vooruitgang bij het beëindigen van de revalidatie meten, maar ook de nodige doorverwijzingen doen.

Begeleide fysieke activiteit

De revalidatiesessies worden hoofdzakelijk ingevuld door begeleide fysieke activiteit in kleine groepjes. De begeleiding wordt verzorgd door gespecialiseerde kinesitherapeuten.

Informatiesessies

Door het multidisciplinair team worden op regelmatige basis infosessies gegeven (drie cycli van drie sessies per jaar). Alle patiënten die op dat moment hartrevalidatie volgen, worden samen met hun partner uitgenodigd. De sessies gaan over volgende onderwerpen:

  • Medische aspecten van hartziekten en gezonde voeding in theorie en praktijk.
  • Verwerking: verder na een hartziekte.
  • Stress en stresshantering.

Rookstopbegeleiding

Roken is een erg belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Door te stoppen met roken, kan je de kans op een (nieuw) probleem met hart of bloedvaten sterk verminderen. Stoppen met roken heb je volledig zelf in de hand en heeft een even groot effect als de interventies die je cardioloog doet (medicatie of openen/dilateren van de kransslagaders).

Stoppen met roken is echter niet gemakkelijk en daarom kan je tijdens de revalidatie - indien gewenst - begeleiding vragen van onze tabakoloog.

Relaxatie

Langdurige stress verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. Je hart moet harder werken in een stresssituatie: de hartslag stijgt en de bloeddruk neemt toe. Bovendien gaan stressvolle periodes ook vaak gepaard met een ongezonde leefgewoonte: minder beweging, meer roken en ongezond eten. Al deze factoren hebben ook een negatief effect op hart- en vaatziekten.

Tijdens de hartrevalidatie kan je deelnemen aan relaxatiesessies (individueel of in groep). De kinesitherapeut zal je hierover info geven tijdens de startevaluatie.

Voedingsadvies

Alle patiënten die deelnemen aan de hartrevalidatie worden door een diëtist geconsulteerd bij het opstarten en beëindigen van de revalidatie. In deze sessies wordt de patiënt geëvalueerd en informatie gegeven over gezonde voeding. De evaluatie bestaat uit metingen zoals buikomtrek, gewicht, vetpercentage, body mass index (BMI) ... Deze metingen zijn belangrijk omdat slechte resultaten in deze context ook een verhoogd risico betekenen op hart- en vaatziekten.

Gezond eten en voldoende bewegen helpen ons om een gezond gewicht te behouden en overgewicht te voorkomen. Een gezonde voeding is gebaseerd op de actieve voedingsdriehoek. Dit model geeft ons een idee van wat we dagelijks zouden moeten eten om het lichaam van alle voedingsstoffen te voorzien en hoeveel we moeten bewegen. Meer info kan je terug vinden in de folder 'Gezonde voedingstips'. Let er wel op dat deze tips niet voor alle hartpatiënten van toepassing zijn. Zo zijn er specifieke voedingsrichtlijnen voor patiënten met hartfalen.

Continue opvolging

De evaluatie bij aanvang van de revalidatie wordt besproken op de wekelijkse teamvergadering om zo een concreet actieprogramma op te stellen. Bovendien worden op deze vergaderingen met alle leden van het multidisciplinair team ook vorderingen en mogelijke problemen besproken.

Onderhoudsfase

Indien gewenst, kan de patiënt (na afloop van het normale hartrevalidatieprogramma) deelnemen aan een onderhoudsprogramma tijdens een avondsessie. Zo kan je werk en begeleide lichaamsbeweging combineren.

Inschrijven

Inschrijven

Voor meer informatie of inschrijven kan je bellen naar: 09 246 99 01.

Brochure

Brochure

Meer info vind je in onderstaande brochure.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Degrande Jan, Dr. Provenier Frank