AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Ergospirometrietest

Wat is het?

Wat is het?

Bij deelnemers aan het hartrevalidatieprogramma wordt bij de start en bij het beëindigen van de revalidatie een fietstest uitgevoerd waarbij de patiënt een masker draagt. Dit laat ons toe een analyse te verrichten van de uitgewisselde ademhalingsgassen. Dit onderzoek is een nuttige aanvulling bij het beoordelen van het inspanningsvermogen en de lichamelijke conditie. Ook bij mensen die intensief sporten kan een dergelijk onderzoek zinvol zijn.

Hoe verloopt het?

Hoe verloopt het?

Voorbereiding

Een bijzondere voorbereiding is niet nodig. Zorg voor gemakkelijke kleding en schoenen waarin je goed kan bewegen.

Onderzoek

De ergospirometrietest verloopt zoals een gewone fietstest. Voor de afname van het elektrocardiogram worden er elektroden op het bovenlichaam bevestigd. Om de analyse van de ademhalingsgassen mogelijk te maken, wordt er een masker op mond en neus geplaatst. Het masker wordt strak aangespannen zodat er geen luchtlekjes zijn. Om het zuurstofgehalte in het bloed te meten, wordt er een knijper op het uiteinde van een vinger geplaatst.

Voor de eigenlijke test zal jou gevraagd worden krachtig in en uit te ademen, net zoals je de kaarsjes op een taart uitblaast. Dit laat ons toe de longinhoud te meten. De inspanning wordt geleidelijk aan opgedreven door het verhogen van de fietsweerstand. Er zal je gevraagd worden zo weinig mogelijk te praten om de analyse van de ademhalingsgassen niet te verstoren. Als je niet meer verder kan fietsen, zeg je dit tegen de cardioloog of de verpleegkundige.

De duur van de test hangt gedeeltelijk af van je leeftijd en conditie.

Nazorg

Er is geen bijzondere nazorg nodig.

Welke risico's zijn er?

Welke risico's zijn er?

De test wordt uitgevoerd onder controle van bloeddruk en elektrocardiogram. Ernstige complicaties zijn zeer zeldzaam.

Mogelijke klachten die kunnen optreden tijdens de test zijn:

  • Pijn op de borst (een gevolg van zuurstoftekort in de hartspier bij een vernauwing van de kransslagader). In dit geval wordt de test meestal stopgezet en gaan de klachten vanzelf over. Indien ze blijven aanhouden kan de arts je medicatie geven om de klachten te verhelpen.
  • Soms kunnen ook ritmestoornissen optreden die meestal vanzelf verdwijnen. Apparatuur en medicijnen om eventuele ritmestoornissen te behandelen, zijn altijd aanwezig.

Resultaat

Resultaat

Onmiddellijk na de test bespreekt de cardioloog de testresultaten met jou. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan het inspanningsvermogen (uitgedrukt in Watt) en de maximale zuurstofopnamecapaciteit. Deze gegevens worden ook doorgegeven aan de kinesitherapeuten van de hartrevalidatie. Die kunnen aan de hand van deze gegevens de training beter aanpassen aan jouw niveau.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Provenier Frank