AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Rookstopbegeleiding

Wat is het?

Wat is het?

Wie al een poging tot stoppen met roken ondernomen heeft, zal waarschijnlijk gemerkt hebben dat dit niet altijd eenvoudig is. Er kunnen verschillende hindernissen zijn waardoor je de poging uitstelt, of dat het moeilijk volhouden is nadat je de moed vond om te stoppen.

Bij rookstopbegeleiding (bv. door een tabacoloog) worden een aantal algemene richtlijnen en tips meegegeven die je best kan aanpassen aan je persoonlijke situatie. Belangrijk om te onthouden is dat stoppen met roken je niet berooft van een stukje vrijheid, of van een moment voor jezelf. Het levert net een toegevoegde waarde aan je leven, iets dat het leven aangenamer, smaakvoller en rustiger kan maken.

Verloop begeleiding

Verloop begeleiding

In onze ziekenhuizen werkt de psycholoog/tabacoloog op vraag van je behandelend arts in het ziekenhuis, die zorgt voor de medische opvolging en ondersteuning van je rookstoppoging.

Heb je geen behandelend arts in het ziekenhuis, dan kan je voor de medische opvolging een beroep doen op de longarts die gespecialiseerd is in rookstopbegeleiding. Deze stelt de kwaliteit van je longfunctie vast. Samen met jou tracht de longarts de mate van nicotineafhankelijkheid vast te stellen. Ook wordt samen gezocht naar hulpmiddelen die voor jou het meest geschikt zijn.

De psycholoog/tabacoloog richt zich voornamelijk op gedragsverandering en gedragsbehoud. Hij bekijkt samen met jou ook het gebruik van hulpmiddelen. Tijdens het eerste gesprek en de opvolgingsgesprekken wordt gekeken naar je specifieke noden om het proces van stoppen met roken te optimaliseren en te ondersteunen.

Rookvrij (op)groeien

Rookvrij (op)groeien

Passief roken is het onvrijwillig opnemen van tabaksrook uit de omgevingslucht. Via inademing, de mond of de huid neemt het lichaam deze schadelijke stoffen op.

Passief roken kan vooral een grote impact op de gezondheid van kinderen hebben. Het lichaam en de organen van baby’s, peuters en kinderen zijn kleiner dan die van volwassenen. Ze zijn bovendien nog volop in ontwikkeling. Het is daarom van uiterst belang om kinderen te beschermen tegen tabaksrook.

Vaak is het moment dat een vrouw ontdekt dat ze zwanger is, ook het moment dat ze beslist te stoppen met roken. Gecontroleerd en/of begeleid stoppen met roken kan dan een optie zijn. Een ongeboren kind heeft op elk moment van de zwangerschap baat bij een vermindering van de blootstelling aan tabaksrook. Volledig rookvrij geniet daarbij de voorkeur. Dat geldt trouwens ook voor de borstvoedingsperiode.

De beste preventie om kinderen van tabak af te houden, is door zelf het ‘goede voorbeeld’ te geven.
Twee vliegen in één klap dus: een gezonder leven voor jezelf en voor jouw kind.

Artsen/Medewerkers

Artsen/Medewerkers

Brochures

Brochures

Hieronder kan je de brochures rond rookstopbegeleiding en passief roken downloaden.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Lamont Jan