AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Elektrofysiologisch onderzoek

Wat is het?

Wat is het?

Met behulp van een elektrofysiologisch onderzoek kan jouw arts het vermoeden van een hartritmestoornis bevestigen en de oorzaak opzoeken. Om dit mogelijk te maken zal de arts de ritmestoornis proberen uit te lokken met behulp van elektrische impulsen en/of medicatie.

Hoe verloopt het?

Hoe verloopt het?

Voorbereiding

Je moet voor opname nuchter zijn. Dit is minimaal 2 uur voor heldere vloeistoffen (enkel water, thee en koffie), minimaal 6 uur voor een lichte maaltijd en melkproducten en minimaal 8 uur voor een normale maaltijd. De medicatie mag worden ingenomen, zoals afgesproken met de arts.

Er zal soms een bloedafname gebeuren. Je krijgt een operatiehemd aan. Kort voor de ingreep kan je een pilletje krijgen om je beter te ontspannen. De verpleegkundige plaatst een infuus in je arm om indien nodig medicatie toe te dienen.

Onderzoek

De ingreep gaat door in de hartkatheterisatiezaal. Je neemt plaats op de behandeltafel. Er worden 10 kleefelektroden aangebracht om het hartritme te volgen. Een huidzone in de lies van 5 op 5 cm wordt geschoren en ontsmet en er worden steriele lakens rond gekleefd. Na plaatselijke verdoving wordt de ader en eventueel de slagader aangeprikt, waarbij via deze toegang elektrische katheters tot in het hart worden geplaatst. De röntgenbuis boven de borst kan de positie van de katheters weergeven op de schermen. Elektrische impulsen kunnen het hartritme opjagen en de ritmestoornis uitlokken. Zo nodig worden medicijnen toegediend via infuus, waarbij het hart sneller zal kloppen.

Na een uur is het onderzoek meestal afgelopen, en worden de katheters teruggetrokken. De lies krijgt een drukverband om. Hiermee moet je 8 tot 24 uren in bed blijven. Dit bepaalt je opnameduur.

Nazorg

Na het onderzoek moet je enkele uren rusten met de aangeprikte lies gestrekt om nabloeden te vermijden. Daarom kan zelfs een overnachting nodig zijn.

De eerste dagen is zware arbeid of fysieke inspanningen af te raden.

Welke risico's zijn er?

Welke risico's zijn er?

Het onderzoek houdt weinig risico’s in. De ritmestoornissen kunnen niet alleen uitgelokt maar ook gestopt worden. De kans op inwendige bloedingen is nihil. Er kan een bloeduitstorting in de lies ontstaan, wat best te vermijden is door een stevig verband en platte rust.

Resultaat

Resultaat

De resultaten kunnen geruststellend zijn of ze kunnen toelaten om de juiste behandeling te bepalen. Dit kan bijvoorbeeld het opstarten van medicatie zijn. De ritmestoornis kan ook aangepakt worden met een ablatie, een behandeling die aansluitend op het elektrofysiologisch onderzoek kan gebeuren. Soms wijst het elektrofysiologisch onderzoek op de noodzaak van implantatie van een pacemaker of een interne defibrillator.

Brochure

Brochure

Meer info vind je in onderstaande brochure.

Kostenraming

Kostenraming
Deze gegevens zijn op dit moment nog niet beschikbaar, gelieve contact op te nemen met facturatie@mijnziekenhuis.be om deze raming op te maken.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Provenier Frank