AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Ablatie

Wat is het?

Wat is het?

Een ablatie is een behandeling van bepaalde ritmestoornissen. De ritmestoornissen ontstaan vaak door een 'kortsluiting' in het geleidingsweefsel van het hart. Met behulp van ablatie wordt deze kortsluiting in het hart opgeheven. Een ablatie wordt vaak uitgevoerd na een elektrofysiologisch onderzoek.

Hoe verloopt het?

Hoe verloopt het?

Voorbereiding

Je wordt opgenomen in het cardiologisch dagziekenhuis. Je moet nuchter zijn: dit is minimaal 2 uur voor heldere vloeistoffen (enkel water, thee en koffie), minimaal 6 uur voor een lichte maaltijd en melkproducten en minimaal 8 uur voor een normale maaltijd. Je medicatie mag je innemen zoals afgesproken met de arts.

Als er geen recent laboresultaat beschikbaar is, kan er een bloedafname gebeuren.

Je krijgt een operatiehemd aan. Kort voor de ingreep kan je een pilletje krijgen om je beter te ontspannen. De verpleegkundige plaatst een infuus in jouw arm, om zo nodig medicatie toe te dienen.

De ingreep gaat door in de hartkatheterisatiezaal.

Onderzoek

Je neemt plaats op de behandeltafel. Er worden 10 kleefelektroden aangebracht om het hartritme op te volgen. Een huidzone in de lies van 5 op 5 cm wordt geschoren, ontsmet en er worden steriele lakens rond gekleefd. Na plaatselijke verdoving (op aanvraag kan ook algemene verdoving worden voorzien) wordt de ader en eventueel de slagader aangeprikt, waarbij via deze toegang elektrische katheters tot in het hart worden opgeschoven. Met behulp van röntgenstralen kan de positie van de katheters worden weergegeven.

Door elektrische impulsen en/of toediening van medicatie, wordt de kortsluiting in het geleidingscircuit gelokaliseerd. De kritische zone of de oorsprong van het circuit wordt vervolgens uitgeschakeld in de ablatieprocedure door deze lokaal te verwarmen (>45°C). Radiofrequentiegolven doorheen een ablatiekatheter zorgen voor een klein en mooi afgelijnd litteken ter hoogte van het geleidingsweefsel.

Na ongeveer een uur is het onderzoek afgelopen en worden de katheters teruggetrokken. De lies krijgt een drukverband om. Hiermee moet je 8 tot 24 uren in bed blijven. Dat bepaalt je opnameduur.

Nazorg

Om infectie te vermijden, wordt aangeraden de eerste 2 dagen niet te baden (douchen mag wel). Tijdens de eerste week is zware arbeid of fysieke inspanning af te raden.

Welke risico's zijn er?

Welke risico's zijn er?

Het onderzoek houdt weinig risico’s in. De ritmestoornissen kunnen niet alleen uitgelokt worden, ze kunnen ook gestopt worden. Er kan een bloeduitstorting in de lies ontstaan, wat best te vermijden is door een stevig verband en platte rust.

Bij sommige ritmestoornissen ligt het door te branden gebied dichtbij een belangrijke, vitale elektrische geleiding. Dan bestaat het risico dat deze ook wordt aangetast (minder dan 1%). In dat geval moet een pacemaker worden geplaatst. De arts geeft verdere uitleg indien nodig.

Resultaat

Resultaat

Een succesvolle behandeling is, naargelang van de ritmestoornis, te verwachten bij 80-99% van de patiënten.

Brochure

Brochure

Meer info vind je in onderstaande brochure.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Provenier Frank