Een ziekenhuisopname is voor iedereen een speciale ervaring. Dit is voor kinderen zeker het geval. Daarom vinden we het belangrijk hen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun ingreep.

Virtuele tour

Virtuele tour

Breng voor de ingreep gerust al eens een virtueel bezoek aan het operatiekwartier van AZ Maria Middelares.

Na de ingreep worden kinderen wakker in een ontwaakzaal op maat, met de herkenbare dierenfiguurtjes die ook op de dienst pediatrie terugkomen

Praktische afspraken

Praktische afspraken
  • Ook aan kinderen vragen we om 'nuchter' te blijven voor een ingreep. De afspraken vind je terug in de brochure 'Anesthesie'.
  • Tot de leeftijd van ongeveer 10 jaar gebruiken we meestal maskeranesthesie. Net als bij volwassenen verkiezen wij bij kinderen ouder dan 10 jaar de gewone techniek van verdoven via een bloedvat.
  • Bij kinderen-jongeren t.e.m. 14 jaar kan een ouder of voogd aanwezig zijn op het moment dat het kind onder verdoving wordt gebracht. Nadien vragen we te wachten buiten het operatiekwartier.
  • Na de operatie gaat je kind naar de ontwaakruimte. Daar is een aparte ruimte, speciaal voorbehouden voor kindjes. Zodra je kind veilig en pijnvrij op de ontwaakzaal is, kan één ouder of voogd bij het kind komen.

Educatiefilmpje 'Marie met de zieke oortjes'

Educatiefilmpje 'Marie met de zieke oortjes'

Om jonge kinderen (3 tot 6 jaar) voor te bereiden op hun verblijf in het ziekenhuis, brachten we het verhaal van Marie met de 'zieke oortjes' in beeld. Het volledige traject vanaf de voorbereiding thuis tot haar vertrek uit het ziekenhuis komt aan bod. Dr. Yann Vandormael en illustrator Liesbet Slegers (gekend van o.a. de boekenreeks rond Karel , Kaatje, Rik en Sam) sloegen hiervoor de handen in elkaar. De specialist zal je dit bezorgen ter voorbereiding van de ingreep.

Toon je liever een filmpje? Dat kan!