Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

De slokdarm of oesofagus is een onderdeel van het spijsverteringsstelsel die begint aan de bovenkant in de farynx of keelholte om te eindigen aan de andere kant bij de maag. De slokdarm wordt naar onder toe afgesloten door een onderste slokdarmsluitspier zodat het terugstromen van maaginhoud naar de slokdarm (reflux) voorkomen wordt.

Slokdarmkanker of oesofaguscarcinoom is een vorm van kanker in de slokdarm. Meestal betreft het een adenocarcinoom of plaveiselcarcinoom van het slijmvlies van de slokdarm.

Mogelijke oorzaken

Roken en overmatig alcoholgebruik blijven één van de meest voorkomende oorzaken van slokdarmkanker. Andere mogelijke risicofactoren zijn:

Symptomen

Typische symptomen zijn slikstoornissen en pijn. De slikstoornis is kenmerkend omdat drinken weinig problemen geeft, terwijl hard en droog voedsel moeilijk verdragen wordt. Als voedsel niet kan passeren treedt vaak regurgitatie of braken op .

Andere symptomen kunnen heesheid en chronische hoest, gewichtsverlies, pijn in de borststreek en het overgeven van bloed zijn.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Stadium bepalen

Als de diagnose van slokdarmkanker éénmaal gesteld is, is het belangrijk een optimaal inzicht te krijgen in de omvang van de ziekte met name door het ziektestadium zo correct mogelijk te bepalen. Deze informatie is bepalend voor de keuze van behandeling en voor de prognose.

Doorgaans is er sprake van een stapsgewijze groei met aantasting van een deel van de slokdarmwand en nadien de gehele wand. Wanneer kankercellen losraken van de oorspronkelijke tumor en voldoende diep zijn doorgedrongen om de bloed- en lymfevaten te bereiken, kunnen ze ontsnappen en klieren koloniseren. Als een losgeraakt klompje kankercellen zich elders in het lichaam gaat ‘nestelen’, ontstaat een uitzaaiing of metastase. Slokdarmkankercellen komen op die manier soms in andere organen terecht.

Bij het bepalen van het stadium wordt een wereldwijd gehanteerde classificatie gebruikt, de TNM-classificatie (TumorNodusMetastase classificatie), waarbij gekeken wordt in hoeverre de tumor doorheen de slokdarmwand is gegroeid (T), of er al dan niet lymfeklieren zijn aangetast (N) en of er al dan niet metastasen zijn (M).

Behandeling

De behandeling van slokdarmkanker is complex en bestaat uit een gespecialiseerd team. De meest toegepaste behandelingen zijn oncologische chirurgie, radiotherapie en chemotherapie. Ook klinische studies kunnen soms een uitweg bieden en u toegang geven tot de allernieuwste behandelingen.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 17/05/2023