AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Obesitas

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Verschil tussen overgewicht en obesitas

Verschil tussen overgewicht en obesitas
  • Overgewicht is een syndroom waarbij zich zoveel lichaamsvet opgehoopt heeft dat dit een negatief effect kan hebben op de gezondheid. Het lichaam krijgt meer voedingsstoffen binnen dan nodig voor de maximale energiebehoefte. Er ontstaat dus een positieve energiebalans. Dit teveel aan calorieën wordt opgeslagen in de vorm van vet.
  • Obesitas is een ernstige vorm van overgewicht met ernstige gezondheidsrisico’s zoals

Deze geassocieerde aandoeningen verlagen – alleen of in combinatie – de levensverwachting aanzienlijk. Obesitas ontstaat door een onevenwicht tussen energieopname en energieverbruik, met vetopstapeling en gewichtstoename tot gevolg. Overmatig voeding- en alcoholgebruik en tekort aan beweging leiden tot een positieve energiebalans. Ook genetische factoren, stofwisselingsstoornissen (zoals een te traag werkende schildklier), bepaalde medicatie en psychologische factoren kunnen een invloed hebben op overgewicht.

Wanneer is er overgewicht of obesitas?

Wanneer is er overgewicht of obesitas?

Het absolute gewicht is een slechte parameter om uit te maken of er sprake is van overgewicht of obesitas. Gezien het gewicht gerelateerd moet worden aan de lengte, wordt de BMI of Body Mass Index gebruikt, die de verhouding tussen lengte en gewicht weergeeft.

Naast het berekenen van de BMI kan de middelomtrek een indicatie geven over de abdominale vetmassa (de hoeveelheid vet die opgestapeld is ter hoogte van de buik). Vetopstapeling rond de buik gaat immers gepaard met ernstige gezondheidsrisico’s. Vanaf 88 cm bij vrouwen en 102 cm bij mannen spreekt men van een verhoogd risico.

Voor iedereen is er een ideaal gewicht. Dat hangt af van enkele factoren (geslacht, spiermassa, lichaamsgestel …) waardoor de marges van een ideaal gewicht heel breed zijn. De waarden berekend aan de hand van de BMI-methode zijn dus niet van toepassing op kinderen, ouderen, mensen met een grote spiermassa, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Boer Mirra