AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Diabetes type 2

Diabetes type 2 is de meest voorkomende vorm van diabetes (85% van alle diabetespatiënten) en ontstaat vooral - maar niet uitsluitend - op oudere leeftijd.

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Bij diabetes type 2 zijn de insulineproducerende cellen (eilandjes van Langerhans) in voldoende mate aanwezig, maar het lichaam reageert onvoldoende op de insuline.

Twee factoren spelen hier een belangrijke rol:

  • Defect ter hoogte van de cel waardoor er onvoldoende of een te late insulineafscheiding ontstaat.
  • Insulineresistentie: onvoldoende gevoeligheid voor de insuline

Typische symptomen van type 2 diabetes

  • veel drinken
  • veel plassen
  • jeuk
  • vermoeidheid
  • gewichtsverlies

Het is ook mogelijk dat er weinig of geen klachten zijn en dat de ziekte per toeval ontdekt wordt door verwikkelingen die doen denken aan diabetes.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Na de diagnose kiest je arts samen met jou en de andere artsen van het team voor de beste behandeling:

  • Behandeling van diabetes type 2 bestaat in eerste instantie uit een aanpassing van de levensstijl zoals gewichtscontrole, dieet en voldoende lichaamsbeweging.
  • Bloedsuikerverlagende perorale diabetesmedicatie.
  • Injecteerbare diabetesmedicatie.

Interessante link

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Boer Mirra