Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Ziekten van bloedvaten en galwegen kunnen via ontstekingsprocessen en littekenvorming de leverfunctie in het gedrang brengen of zelfs fibrose en cirrose veroorzaken.

Symptomen

Vele van deze ziekten (bv primair biliaire cirrose, primair scleroserende cholangitis) geven geen specifieke of duidelijke symptomen.

Omdat de lever een grote reserve heeft aan levercellen (een halve lever levert voldoende leverfunctie) en ook gemakkelijk nieuwe levercellen vormt (regeneratie) treden er dikwijls slechts symptomen op in een vergevorderd stadium van de chronische ziekte.

Diagnose en behandeling

Onderzoek

Opsporen van leverziekten gebeurt door een grondige ondervraging (anamnese), klinisch onderzoek, bloedanalyse, beeldvorming (echografie, CT-scan, MRI-scan, endoscopisch onderzoek) en weefselonderzoek na leverpunctie. De opeenvolging van deze technische onderzoeken en het bespreken van de resultaten zal in een zorgvuldig gesprek tussen de patiënt en de arts aan bod komen.

Meer informatie?

www.leverpatientenvereniging.nl

Behandelende centra & specialisaties

Digestief Centrum

Laatste publicatiedatum: 02/09/2019
Verantwoordelijk auteur: Dr. Vanderstraeten Erik