AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Leververvetting, niet-alcoholisch

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Niet-alcoholische leververvetting (ook als Engelse term ‘NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease’ genoemd) is een ziekte waarbij er een ophoping is van vet in de levercellen.

Ongeveer 30% van de patiënten met NAFLD hebben te kampen met NASH (niet-alcoholische steatohepatitis), waarbij er dus een ontsteking en littekens ontstaan in de lever. Deze twee aandoeningen kunnen zich soms ontwikkelen tot cirrose (20-25% van de gevallen). Een nog onbekend percentage kan ook leverkanker ontwikkelen.

Oorzaken

Overgewicht, insulineresistentie en genetische factoren kunnen bijdragen tot het ontstaan van leververvetting.

NASH is een veelvoorkomende ziekte, vooral bij personen met obesitas. Zo heeft 10-25% van onze bevolking hiermee te kampen en 50-90% hiervan zijn obese individuen. Ook wordt deze ziekte geassocieerd met diabetes, namelijk 9-12% van de patiënten met NASH hebben diabetes. Een andere aandoening die vaak voorkomt bij deze ziekte is cholesterol/vetverhoging in het bloed, voor zo’n 20-40%. Vooral een toegenomen buikvet (abdominale obesitas) is belangrijk. Men spreekt van abdominale obesitas als de buikomtrek meer is dan 94 cm voor mannen en meer dan 80 cm voor vrouwen.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Onderzoek en diagnose

Vaak wordt leververvetting per toeval ontdekt door een echografie voor andere doeleinden. Soms kan de diagnose ook gesteld worden door een bloedonderzoek. Hierbij zijn de levertesten soms gestoord. Bij een bloedonderzoek kan ook het ijzer (ferritine) verhoogd zijn, als gevolg van de leverontsteking.

Bij twijfel kan de diagnose gesteld worden via een leverbiopsie. Hiervoor wordt een klein deel van de lever onderzocht om na te gaan of er schade is. Niet iedere patiënt met leververvetting moet deze biopsie ondergaan.

Behandeling

Het verbeteren van de eetgewoonten en meer beweging zullen een daling van het lichaamsgewicht veroorzaken en dit kan de leververvetting verminderen. Het is ook aangetoond dat dit kan leiden tot een verbetering van de leverontsteking en leverschade. Verder is dit ook belangrijk om het risico op cardiovasculaire ziekten en diabetes te verminderen. Gewichtsreductie en betere eetgewoontes zijn dus van groot belang voor de behandeling van leververvetting.

Klinische studies

Tegenwoordig zijn er ook medicaties in studieverband beschikbaar in ons centrum.

Brochure

Brochure

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 23/01/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Monsaert Els