AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Leverbiopsie

Wat is het?

Wat is het?

Met een fijne naald wordt onder lokale verdoving een fragmentje leverweefsel genomen voor microscopisch onderzoek. Dit onderzoek is veilig en verloopt meestal zonder problemen.

Wanneer?

Wanneer?

Na een grondige studie van je klachten, het klinisch onderzoek, uitgebreide laboratoriumtesten en bijkomende gegevens van onderzoeken zoals echografie, scan (CT of MR) word je een leverbiospie voorgesteld. Meestal is het onderzoek nodig om een nauwkeurige diagnose van een leverziekte te stellen omdat deze informatie niet met zekerheid op een andere wijze kan bekomen worden.

Indien je arts een leverbiopsie voorstelt en je weigert het onderzoek, kan dit leiden tot een laattijdige of verkeerde diagnose met mogelijk nare gevolgen of een niet optimale therapiekeuze.

Aandachtspunten

Aandachtspunten

Bij twijfel of onduidelijkheid, aarzel niet om meer uitleg te vragen. Verwittig ons bij:

 • Zwangerschap
 • Allergie, overgevoeligheid of intolerantie (latex, Xylocaïne …)
 • Stollingsproblemen of inname van bloedverdunners (Marevan, Sintrom, Marcoumar, Ticlid, Plavix, Xarelto, Pradaxa, Aspirine …)
 • Kunstklep of prothese: sommige patiënten moeten antibiotica krijgen voor en na een ingreep
 • Epilepsie, diabetes, chronische hart-, long- en nieraandoeningen: vereisen specifieke aandacht voor de medicatie

Verloop van het onderzoek

Verloop van het onderzoek

Voorbereiding

 • Het onderzoek gebeurt in dagopname. Begeef je naar één van de e-kiosken en meld je aan met je identiteitskaart. Volg de verdere instructies op het ticket.
 • Je komt nuchter (minimum zes uur). Meestal gebeurt een leverbiopsie in de voormiddag.
 • Laat uitneembare tandprothesen op je kamer. Beschadiging van tanden (meer kans bij slecht gebit) is niet uitgesloten tijdens een endoscopie of een verdoving.

Onderzoek

 • Met behulp van echografie wordt de beste punctieplaats in de lever gekozen. Zo nodig kan het traject van de naald tijdens de punctie gevolgd worden op het echografiescherm.
 • Na ontsmetting van de huid, wordt de huid en het naaldtraject verdoofd. Er wordt een kleine snede in de huid gemaakt. Er wordt een weefselfragment genomen met een biopsiepistool. Dit gebeurt uiterst snel.

Na het onderzoek

 • Na de punctie blijf je in bed. Je mag enkel opstaan om naar het toilet te gaan. Indien je ’s middags geen pijn hebt, kan je een lichte maaltijd krijgen.
 • In de late namiddag kan je naar huis, mits akkoord van de arts. Gelieve niet zelf met een voertuig naar huis te keren.
 • De dag na de punctie vermijd je activiteiten waarbij je een trauma zoals een val of stamp kan oplopen.

Veiligheid en hygiëne

Veiligheid en hygiëne

Wij zijn een ervaren, goed opgeleid team uitgerust met moderne infrastructuur.

Mogelijke complicaties

Mogelijke complicaties

Na het onderzoek kan kortstondig misselijkheid en een stramheid, tot lichte pijn in de schouder optreden. Dit verdwijnt spontaan.

Uiterst zeldzaam is de nabloeding of de perforatie van een naburig orgaan. Dit leidt soms tot een dringende heelkundige ingreep.

Eveneens uiterst zeldzaam is het aanprikken van het longvlies (pneumothorax). Dit kan soms aanleiding geven tot een kleine heelkundige ingreep.

Na het onderzoek, neem contact op indien volgende klachten zich voordoen:

 • aanhoudende hevige pijn
 • koorts
 • bloedverlies (rode of zwarte stoelgang)
 • elke verontrustende klacht

Downloads

Downloads

Kostenraming

Kostenraming
Deze gegevens zijn op dit moment nog niet beschikbaar, gelieve contact op te nemen met facturatie@mijnziekenhuis.be om deze raming op te maken.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Monsaert Els