AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Hepatitis, niet-viraal

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Auto-immune hepatitis

Auto-immune hepatitis (AIH) is een chronische vorm van hepatitis, die vooral voorkomt bij vrouwen. Dit is een auto-immuunziekte waarbij het lichaam antistoffen aanmaakt tegen de eigen levercellen. Op die manier valt het lichaam de eigen lever aan, raken de levercellen beschadigd en ontstaat hepatitis. De oorzaak hiervan is onbekend. Per 100.000 inwoners lijden ongeveer 17 mensen aan auto-immune hepatitis. 70 à 80% van de gevallen zijn vrouwen, waarvan de helft jonger is dan 30 jaar.
In een lichte vorm kan de aandoening zonder enige klacht verlopen. De eerste symptomen zijn meestal vrij vaag, zoals vermoeidheid, verlies van eetlust (met afkeer van vettig voedsel en alcohol), gewichtsverlies … Bij 30% van de patiënten begint de aandoening plots met geelzucht. Hierbij kleuren de huid en het wit van de ogen geel. Ook buikklachten en gewrichtspijn kunnen optreden.

In een gevorderd stadium ontstaat levercirrose. De lever werkt dan niet meer naar behoren en de bloeddoorstroming wordt belemmerd door littekenvorming.
Auto-immune hepatitis komt vaak voor in combinatie met andere auto-immuunziekten zoals de ziekte van Crohn, coeliakie, diabetes type 1 en reuma.

De diagnose is vaak een toevallige vondst naar aanleiding van afwijkende levertesten bij een bloedonderzoek. Speciale bloedtesten (antistoffen anti-gladde spier en LK membraan) kunnen een hint geven naar de diagnose, maar vaak is een definitieve diagnose maar mogelijk door een leverbiopsie.

Bij ernstige auto-immune hepatitis bestaat de behandeling uit geneesmiddelen die de immuniteit onderdrukken, zoals cortisone en azathioprine. Bij levercirrose en als de lever niet meer werkt, kan een transplantatie noodzakelijk zijn.

Alcoholische hepatitis

Ook door langdurig alcoholgebruik kan leververvetting ontstaan, wat kan leiden tot alcoholische hepatitis. Hepatitis door alcoholgebruik kan ook acuut ontstaan, in dat geval is de oorzaak een zeer grote hoeveelheid alcohol. Veelal gaat dit gepaard met een langere tijd slecht eten, een infectie, braken of diarree.

Niet-alcoholische hepatitis (NASH)

Soms ontstaat leververvetting door een andere oorzaak dan alcoholgebruik. Dit heet een niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). Ongeveer twintig tot dertig procent van de mensen met NAFLD ontwikkelt NASH: niet-alcoholische leverontsteking/hepatitis. NASH geeft weinig tot geen klachten. De oorzaak is een verstoring in de vet- en of suikerstofwisseling in de lever. Factoren die een verhoogd risico op NAFLD en NASH geven, zijn overgewicht/obesitas, insulineresistentie/diabetes type 2 en het metabool syndroom.

Bron: www.hepafocus.be

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Monsaert Els