AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Borstkanker

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Borstkanker is een kwaadaardige (maligne) ontaarding in het borstklierweefsel. Inwendig bestaat de borst vooral uit klier-, bind- en vetweefsel.

Het klierweefsel bevat een twintigtal melkklieren. Die klieren monden elk met een kanaal uit onder de tepel. Ze zijn gescheiden door bindweefseltussenschotten. Ontaarding doet zich in de meeste gevallen voor in de melkgangen, minder vaak in het klierweefsel zelf. Zeldzamer zijn tumoren aan de tepel, in de huid, in de spiercellen onder de tepel, in het bindweefsel en in bloed- en lymfevaten.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Diagnose

Om een verandering zelf tijdig te kunnen opmerken, doe je er goed aan om op elke leeftijd regelmatig je borsten te controleren.

Er zijn meerdere vertrekpunten.

Meestal wordt een verdacht letsel bij een routinescreening gevonden. Vaak worden dan kleine kalkophopingen (microverkalkingen) gezien. Om meer te weten te komen, wordt best een een punctiebiopsie gedaan. Dat betekent dat de arts via een dunne naald weefselcellen afneemt. Na microscopisch onderzoek van dat weefsel is duidelijk of het letsel al dan niet kwaadaardig is.

De biopsie kan gebeuren met behulp van een echo (wanneer het letsel of de verkalkingen kunnen worden waargenomen onder echo) of met stereotactische biopsie.

Wanneer een letsel verdacht is, klinisch of radiologisch, wordt best een punctiebiopsie uitgevoerd. Dat betekent dat de arts via een dunne naald weefselcellen afneemt. Na microscopisch onderzoek van dat weefsel is duidelijk of het letsel al dan niet kwaadaardig is.

Naast het klinisch onderzoek en de mammo-echografie bekijkt de arts ook de structuur en de cellen van het tepelvocht en wordt een galactografie uitgevoerd. Dat is een onderzoek van de tepelklier en melkgangen. Nadien wordt het waargenomen letsel verwijderd en microscopisch onderzocht. Is het kwaadaardig, dan wordt een bilan gemaakt voor verdere oppuntstelling.

Bij een huidletsel van de tepel, zal een mammo-echografie en best ook een NMR-onderzoek. worden uitgevoerd Aanvullend wordt een stukje weefsel van het letseltje of de tepel weggenomen onder lokale verdoving (biopsie).

Wanneer één of meerdere klieren in de oksel vergroot zijn, ook als verdere inspectie en palpatie van de borst normaal is, wordt best een punctie van deze klier uitgevoerd met een fijne naald. Zo kunnen de weefselcellen onderzocht worden.

Bij roodheid en/of ophoping van vocht (oedeem) is er onderscheid tussen een infectie en een onderliggend (uitgebreid) kwaadaardig proces.

NMR-onderzoek en weefselonderzoek via een biopsie kunnen helpen om de juiste diagnose te maken.

Verder onderzoek

Verder onderzoek

Medische beeldvorming

De beeldvorming heeft tot doel zo veel mogelijk borsttumoren vroegtijdig op te sporen. Daarbij streven we naar zo weinig mogelijk neveneffecten op het lichamelijk en geestelijk welzijn van de patiënt. De drie voornaamste beeldvormingstechnieken zijn:

Deze drie technieken werken op een totaal verschillende wijze. Ze geven dan ook eenDat betekent dat de arts via een dunne naald weefselcellen afneemt. Na microscopisch onderzoek van dat weefsel is duidelijk of het letsel al dan niet kwaadaardig is. van de borstklier en borstkanker.

Weefselonderzoek

Om de diagnose kanker te kunnen stellen, is weefselonderzoek essentieel. De patholoog is de specialist die in het laboratorium door weefselonderzoek vaststelt of het om kanker gaat of niet. Daarvoor heeft hij een stukje representatief weefsel nodig (biopsie). Dat kan op verschillende wijzen verkregen worden.

Stagingonderzoeken

Wanneer de diagnose van borstkanker is bevestigd, zal de behandelend arts bijkomende 'stagingonderzoeken' aanvragen. Dat betekent dat de arts nagaat in welk stadium de kanker zich bevindt en eventuele uitzaaiingen (metastasen) kan uitsluiten.

Lees hier meer over de verschillende stagingonderzoeken.

Behandeling

Behandeling

Niet elke patiënt krijgt dezelfde behandeling. Alles hangt af van de je disagnose, de graad van kwaadaardigheid en het stadium van de kanker, de wetenschappelijke bewijzen voor de doeltreffendheid van de behandeling voor deze kankersoort en je algemene gezondheidstoestand. Je arts brengt alles in kaart om de meest aangewezen behandeling te kiezen.

Heelkunde

De meeste patiënten hebben een operatie nodig om de tumor te verwijderen. Voor de behandeling van borstkanker zijn twee operaties mogelijk: een borstsparende ingreep of een gehele verwijdering van de borst. Soms worden bij de operatie ook de lymfeklieren in de oksel weggehaald. Dat komt omdat de kanker zich vaak verspreidt via de lymfeklieren. Het is dus belangrijk om te kijken of de lymfeklieren ook kankercellen bevatten.

Hier kan je informatie raadplegen over alle mogelijke operaties bij borstkanker en de mogelijkheid tot borstreconstructie.

Aanvullende therapieën

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 14/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Elzo Kraemer Ximena, Dr. De Craene Annick