AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Stagingonderzoek

Wat is het?

Wat is het?

Wanneer de diagnose van borstkanker is bevestigd, zal je behandelend arts bijkomende stagingonderzoeken aanvragen. Dat betekent dat de arts nagaat in welk stadium de kanker zich bevindt en eventuele uitzaaiingen (metastasen) kan uitsluiten. De verdere behandeling hangt hiervan af.

Welke onderzoeken vinden plaats?

Welke onderzoeken vinden plaats?

Echo lever

Dit onderzoek gebruikt geluidsgolven. Om een goede overdracht van de geluidsgolven te krijgen, brengt de arts gel op de buik aan. Vervolgens wordt bekeken of er uitzaaiingen in de lever zijn. Het onderzoek is pijnloos.

RH thorax

Dit is een röntgenopname van de longen. Er worden twee opnames gemaakt: één voor-achterwaartse en één zijdelingse. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om uitzaaiingen naar de longen uit te sluiten.

Praktisch

  • Draag geen metalen voorwerpen ter hoogte van de borstkas zoals kettingen of een bh.
  • Adem diep in bij de opname.

Skeletscintigrafie

Het skelet is een levend orgaan, dat zichzelf voortdurend vernieuwt. Op plaatsen waar het skelet meer belast wordt, wordt meer en vlugger nieuw bot gevormd dan op plaatsen waar het skelet minder belast wordt. Ook op plaatsen waar het bot recent beschadigd werd (bv. door breuken, ontstekingen of uitzaaiingen) en waar het skelet de beschadigde plaats probeert te herstellen, zal versneld nieuw bot worden aangemaakt. Men noemt dat verhoogde botombouw.

Bij borstkanker zal een skeletscintigrafie worden verricht om uitzaaiingen (metastasen) van de tumor op te sporen. Het skelet is immers vaak de eerste plaats waar de metastasen van een borstkanker optreden. Het is de gewoonte dergelijke scan kort voor of kort na de ingreep uit te voeren. Bij een scintigrafie van het skelet wordt een licht radioactieve stof (tracer) via een ader in het bloed ingespoten. Deze tracer wordt in de loop van de volgende uren opgenomen in het volledige skelet. Plaatsen met een verhoogde botombouw zullen een grotere hoeveelheid van de tracer opnemen dan plaatsen met een normale of verminderde botombouw.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Elzo Kraemer Ximena