Het fertiliteitscentrum Maria Middelares bouwt op intense samenwerking tussen artsen, de psychologe, verpleegkundigen en de labo's van AZ Maria Middelares en AZ Jan Palfijn.

Artsen

Dr. Claudia Daels en Dr. Kelly Billiet zijn gynaecologen en fertiliteitspecialisten. Ze voeren de intake- en evaluatiegesprekken, staan in voor de trajectbegeleiding en voeren de technische prestaties uit, zoals echografie, inseminatie, pick-up en embryotransfer.

Psycholoog

Psychologe Ulrike De Taeye staat in voor de psychologische begeleiding tijdens de fertiliteitsbehandeling waar nodig.

Verpleegkundigen

Verpleegkundigen Griet Vanleke en Marleen De Vroe begeleiden de ochtendraadplegingen. Ze staan patiënten bij met raad en verzorgen de bloedafnames.