AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Fertiliteitscentrum AZ Maria Middelares plaatst de patiënt centraal

Gent - AZ Maria Middelares

Dit weekend is er veel media-aandacht voor de kwaliteit van fertiliteitscentra. AZ Maria Middelares kan al jaren bijzonder goede resultaten voorleggen en meet zich met de betere centra in België. Voor 2023 behalen we een zwangerschapscijfer van meer dan 40 procent per transfer voor de hele populatie.

Dat heeft te maken met onze evidence-based aanpak waarbij de patiënt centraal staat. Onze ervaren artsen gaan uit van een best practices-benadering en spelen zo voortdurend in op de laatste wetenschappelijke inzichten.

Elk embryo telt voor ons, en we stellen alles in het werk om de wensouders zo goed mogelijk te begeleiden in hun fertiliteitstraject. Ook hun welzijn staat daarbij centraal, en daarom kiezen we voor een multidisciplinaire aanpak, waarbinnen ook de inbreng van onze verpleegkundigen en onze psychologe cruciaal is.

Dr. Claudia Daels - gynaecologe AZ Maria Middelares

Werkwijze

AZ Maria Middelares staat in de krant niet vermeld in de rangschikking van Belgische fertiliteitscentra omdat we geen eigen fertiliteitslabo hebben:

  • De artsen van AZ Maria Middelares in Gent maken voor technische prestaties gebruik van het fertiliteitslabo van AZ Jan Palfijn in Gent, dat gecontroleerd en goedgekeurd is door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).
  • Voor de medisch-inhoudelijke keuzes werken onze artsen geheel onafhankelijk, volgens de laatste wetenschappelijke inzichten en in nauw overleg met de patiënt: denk aan de keuze voor de precieze behandeling, de dag van terugplaatsing, aantal embryo’s, de ethische benadering, etc. Binnen de samenwerking worden de resultaten van onze eigen patiënten voortdurend gemonitord door onze artsen.

Vragen over je behandeling? Neem contact met centrum.fertiliteit@mijnziekenhuis.be of met 09 246 80 80 (tijdens kantooruren).