AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Urologisch centrum

Plasklachten bij de vrouw

Wat te verwachten?

Wat te verwachten?

Tijdens je eerste consult zal door de specialist geprobeerd worden om een zo volledig mogelijk beeld te vormen van je probleem. Voor deze eerste afspraak vragen we je om je 'oude' medische gegevens/dossier mee te brengen, alsook testresultaten (urine, bloedname, oude radiografie of scan).

Tijdens de eerste evaluatie mag je je verwachten aan:

 • Nazicht van je medische voorgeschiedenis, testresultaten en verwijsbrief.
 • Een gesprek over de plasklachten, onderbuikbezwaren of vaginale klachten. Alsook een gesprek over hoe de normale situatie eruit zag voor het probleem de kop opstak.
 • Er zal ook gepeild worden naar algemene levensstijl en wat je zelf hoopt te bekomen met een behandeling.

Vaak zijn vervolgens extra tests aangewezen. Voor je gemak kunnen al deze extra tests uitgevoerd worden in ons ziekenhuis.

Het gaat dan met name over radiologisch onderzoek. Of over urodynamisch onderzoek: dit is een geavanceerd onderzoek waarbij we meten hoe de blaas(spier) reageert wanneer ze geleidelijk vult. Al deze tests zijn niet-invasief of hooguit minimaal-invasief: een hospitalisatie is niet noodzakelijk.

Klachten waarop gefocust wordt

Klachten waarop gefocust wordt
 • Urinaire aandrangsklachten: te snel, te frequent moeten plassen. Er is sprake van te weinig waarschuwingstijd. Dit worden OverActieve Blaasklachten (OAB) genoemd.
 • Urinaire aandrangsklachten gevolgd door oncontroleerbaar urineverlies. Dit wordt urgentie-incontinentie genoemd.
 • Urineverlies na hoesten, niezen, fysieke inspanning. Dit wordt stress-incontinentie genoemd.
 • Gemengd urineverlies door zowel urgentie als stress.
 • Gevoel van vaginale verzakking (door uitzakken van de blaas, de baarmoeder of de endeldarm).
 • Moeizame, weinig krachtige plasstraal.
 • Frequent nachtelijk plassen.

Multidisciplinaire behandeling

Multidisciplinaire behandeling

Na verwijzing worden nieuwe patiënten normaal binnen drie weken gezien op consultatie. Deze eerste afspraak is meestal bij de uroloog. Voor specifieke verzakkingsproblemen wordt een multidisciplinair spreekuur tezamen met de collega-gynaecoloog georganiseerd.

 • De uroloog is gespecialiseerd in de chirurgische aanpak van urineverlies en verzakking.
 • De gynaecoloog is gespecialiseerd in de vrouwelijke geslachtsorganen die regelmatig ook verzakt zijn.

Gepersonaliseerde aanpak

Gepersonaliseerde aanpak

Na de eerste evaluatie en na bestuderen van alle testuitslagen zal je uroloog een gepersonaliseerde aanpak voorstellen, om te proberen je symptomen te elimineren of toch minstens te verlichten. Behandeling komt meestal neer op het vinden van de meest effectieve therapie die zo min mogelijk storende neveneffecten in je verdere dagelijkse leven veroorzaakt.

Vaak wordt eerst begonnen met gespecialiseerde bekkenbodemkinesitherapie of het voorschrijven van bepaalde medicatie. Beginnen met een dergelijke voorzichtige aanpak laat in veel gevallen toe om ingrijpende procedures/operaties met potentiële complicaties te vermijden.

Kort samengevat behelst behandeling vaak een van de volgende:

 • gespecialiseerde bekkenbodemkinesitherapie
 • orale medicatie om te proberen de klachten zo veel mogelijk te verlichten, met zo weinig mogelijk neveneffecten
 • injectiebehandeling in de blaas met botulinum toxine (Botox)
 • zenuwstimulatie (weliswaar uitgevoerd in een ander ziekenhuis)
 • implantatie van het laatste model sling ('netje') voor sommige types urineverlies
 • implantatie en suspensie ('opnaaiing') met een ander type sling ('netje') voor bepaalde vormen van vaginale verzakking
 • plaatsen van een pessarium of vaginale ring

State of the art chirurgische behandelingen

State of the art chirurgische behandelingen

Minimaal invasieve ingrepen verkleinen (de kans op) complicaties, verkorten het verblijf in het ziekenhuis en versnellen het herstel na de ingreep.

Onze dienst is ervaren in de klassieke 'open' chirurgische prolapsbehandeling, maar is evenzeer ervaren in minimaal invasieve ingrepen (robot-geassisteerde kijkoperatie). Regelmatig kan het probleem (urineverlies of prolaps) operatief verholpen worden via een louter vaginale ingreep, hetgeen ook een minder invasieve ingreep is.

Clinical trials (klinische studies)

Clinical trials (klinische studies)

Als dienst urologie nemen wij regelmatig deel aan klinische studies. Je zal echter nooit verplicht worden om hieraan deel te nemen als patiënt. Indien je dit niet wenst, dan zal je nog steeds onze volledige aandacht hebben en zal je de gouden standaard behandeling krijgen.

Klinische studies zijn een vorm van wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen, nieuwe combinaties van geneesmiddelen of geneesmiddelen met een reeds bewezen effect die getest worden in nieuwe/andere situaties. Soms gaat het bv. over een nieuwe dosering van hetzelfde geneesmiddel of een nieuw chronologisch schema voor de toediening van het geneesmiddel. Klinische studies worden uitgevoerd volgens erg strikte wetenschappelijke richtlijnen. Zij hebben tot doel om na te gaan of nieuwe behandelingen veilig zijn en effectief/beter in vergelijking met de huidige standaard behandeling.

Ons team

Ons team

Meer gedetailleerde informatie

Meer gedetailleerde informatie