AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Binnen het specialisme van de hoofd- en halschirurgie worden zowel goedaardige als kwaadaardige tumoren ter hoogte van het hoofd- en halsgebied geopereerd.

Aandoeningen van hoofd en hals

Aandoeningen van hoofd en hals

Aandoeningen ter hoogte van het hoofd en de hals zijn zeer uiteenlopend. Vaak zijn de aandoeningen vervelend, maar gelukkig niet ernstig. Soms liggen er wel ernstigere ziekten aan de basis.

De voornaamste aandoeningen:

Halscyste (Ductus thyreoglossus cyste)Speekselkliergezwellen
KeelkankerSpeekselklierinfecties
Kiewboog cysteSpeekselstenen


Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Algemene onderzoeken zoals een CT-scan, PET-scan of NMR zijn mogelijk, maar soms zijn er ook specifieke onderzoeken nodig voor de opsporing van een tumor in het hoofd- of halsgebied, zoals een endoscopie met bioptafname onder algemene narcose.

De behandeling bestaat meestal uit een heelkundige ingreep die, in het geval van kwaadaardige tumoren, al dan niet gecombineerd wordt met chemo- of radiotherapie.

Samenwerkingen

Samenwerkingen

Multidisciplinair team

Er wordt maximaal samengewerkt met oncologen, radiologen en radiotherapeuten indien van toepassing. De dienst biedt dan ook de meest moderne behandelingen waarbij de kwaliteit van de zorg en tevredenheid van de patiënt altijd voorop staat.

Na de oncologische behandeling volgt indien nodig een revaliderende follow-up waarbij beroep wordt gedaan op gespecialiseerde logopedisten (zoals in het DYSF2-project), verpleegkundigen enzovoort.

E17-ziekenhuisnetwerk

De KNO-artsen van het E17-ziekenhuisnetwerk bundelen de krachten rond hoofd- en halsoncologie. Een bundeling van kennis, expertise en ervaring is vereist om een hoogkwalitatieve zorg te kunnen garanderen aan elke patiënt.

De samenwerking betekent in de praktijk dat patiënten zo veel mogelijk behandeld worden in het vertrouwde netwerk door een gespecialiseerd en multidisciplinair team. Indien de pathologie het vereist, wordt de patiënt verder doorverwezen naar het referentiecentrum AZ Sint-Lucas. In het kader van deze krachtenbundeling is een samenwerking aangegaan met dr. Christophe Vanclooster. Hij zal consulteren en opereren in AZ Maria Middelares en daarbij een tandem vormen met dr. Laurence De Coster.

De patiënt zal nadien mee verder opgevolgd worden door de verwijzende arts.

Hoofd-halschirurgen

Hoofd-halschirurgen