AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Kiewboogcyste

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Ontstaan

De kiewboogcyste of branchiogene cyste wordt gevormd door een blijvende restant van de kieuwbogen tijdens de embryonale ontwikkeling.

Symptomen

Kieuwboogcysten geven meestal pas klachten in de late kinderleeftijd of op volwassen leeftijd door aanleiding te geven tot een langzaam groeiende, pijnloze zwelling in de hals.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Diagnose

De bedoeling is om het letsel te onderzoeken tijdens de consultatie met een echografie of CT-scan van de hals om de cyste in beeld te brengen. Verder komt er bij het aanprikken van de cyste een typische groene vloeistof vrij.

Behandeling

Zolang deze geen aanleiding geeft tot klachten, kan er afgewacht worden. Bij een storende afscheiding van vocht of ontstekingen, kan deze operatief verwijderd worden.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Vermeiren Judith