AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Halscyste

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Dit is een halscyste met één van de meest voorkomende aangeboren halsafwijkingen in het midden van de hals. Een halscyste is een met vocht gevulde gekapselde holte. Het is een restant van de ductus thyreoglossus en uit zich als een zwelling in het midden van de hals.

Deze bevindt zich ongeveer ter hoogte van het tongbeen en wordt vaker gezien bij kinderen. Vanwege de verbinding met het tongbeen beweegt de zwelling op en neer bij slikbewegingen of uitsteken van de tong.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Behandeling

Als de cyste vaak ontsteekt of toeneemt in volume en stoort bij slikbewegingen, kan deze operatief worden weggenomen.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Vermeiren Judith