AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Speekselklierinfecties

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Ontstaan

De meeste infecties van de oorspeekselklier (parotis) zijn viraal, de bacteriële infecties houden vaak verband met dehydratatie en verminderde weerstand. Dit wordt vaker gezien bij oudere mensen met bv. slecht gereguleerde diabetes.

Symptomen

Ontstekingen van de parotis- en de onderkaakspeekselklieren (submandibulaire speekselklier) gaan gepaard met:

  • algemeen ziek voelen
  • kauwen en eten kan pijnlijk zijn
  • koorts
  • pijn
  • roodheid
  • zwelling

Deze ontstekingen kunnen worden veroorzaakt door een onderliggende obstructie (bv. door een steentje). Daarnaast kunnen ze ook een onderdeel vormen van een aantal auto-immuunziekten.

Indien de ontsteking van de parotisklier zich aan beide kanten voordoet, dient ook bof uitgesloten te worden. Echter komt dit niet meer frequent voor met dank aan de vaccinatiecampagnes.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Behandeling

De bacteriële infecties worden behandeld met antibiotica en deze reageren hier meestal goed op. Daarnaast is een goede hydratatie van belang en wordt er geadviseerd zuurtjes te eten.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Vermeiren Judith