AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Opgelet

De info op deze pagina is enkel van toepassing voor AZ Sint-Vincentius Deinze.

In de onderstaande brochure vind je tal van tips rond borstvoeding. Je vindt er ook info rond aanleggen, een goede houding tijdens het voeden en hongersignalen van je baby.

Babyvriendelijk ziekenhuis

Babyvriendelijk ziekenhuis

Het kwaliteitscertificaat 'Babyvriendelijk ziekenhuis' kadert in een federaal project waarbij ziekenhuizen die zich inzetten voor de promotie en begeleiding van borstvoeding een erkenning krijgen. Ziekenhuizen worden ertoe aangezet om ouders informatie en een kwaliteitsvolle begeleiding te bieden, de band tussen moeder en kind te bevorderen en om borstvoeding te beschermen en te ondersteunen.

Dit BFHI (Baby Friendly Hospital Initiative) label garandeert een kwalitatief hoogstaande opvang, ondersteuning en begeleiding van moeder en baby vanaf de zwangerschap tot aan het ontslag. AZ Sint-Vincentius Deinze ontving het label in 2016 en 2019. Om de titel te verdienen, moet een ziekenhuis aan heel wat voorwaarden voldoen:

 • een borstvoedingsbeleid uitschrijven
 • vuistregels uitschrijven
 • informatiesessies rond borstvoeding organiseren.

Borstvoedingsbeleid

Borstvoedingsbeleid

Het borstvoedingscomité van AZ Sint-Vincentius Deinze stelt alles in het werk om borstvoeding te promoten, ondersteunen, motiveren en beschermen. Aan de hand van enkele vuistregels van de wereldgezondheidsorganisatie en Unicef bevordert AZ Sint-Vincentius Deinze het slagen van borstvoeding.

10 vuistregels voor borstvoeding

 1. We hanteren een uitgeschreven borstvoedingsbeleid.
 2. We begeleiden de moeders tijdens de borstvoeding.
 3. Alle medewerkers zijn opgeleid.
 4. Alle zwangere vrouwen worden begeleid in hun voedingskeuze en die keuze wordt door ons gerespecteerd.
 5. We hechten veel belang aan huid op huid contact tussen moeder en kind.
 6. We voorzien geen bijvoeding zonder medische indicatie.
 7. Rooming-in: de baby blijft zo dicht mogelijk bij de mama en ook partners kunnen overnachten in het ziekenhuis.
 8. Elke baby krijgt voeding op vraag, dat wil zeggen dat we geen vaste tijdstippen hanteren maar luisteren naar de taal van de baby.
 9. We promoten geen fopspenen.
 10. Bij ontslag uit het ziekenhuis worden de ouders doorverwezen naar geschikte contactpersonen voor verdere begeleiding op elk vlak.

Mama's melk is goud waard

voor de babyvoor de mama
altijd klaargratis
licht verteerbaarmilieuvriendelijk
minder kans op maag- en darmproblemenbevordert het herstel, minder bloedverlies
aangepast aan de behoeften van de babyvlugger terug je oude gewicht
beschermt tegen infectieszorgt voor een meer ontspannen, betere slaapkwaliteit
bevordert de ontwikkeling van kaak- en tongspierenmeer dan drie maanden borstvoeding vermindert de kans op eierstokkanker en botontkalking

Lactatieconsult

Lactatieconsult

Onze materniteit zet al jaren in op de promotie en begeleiding van borstvoeding. Nieuw in ons aanbod is een prenataal (tijdens de zwangerschap) en postnataal (na de bevalling) lactatieconsult. Je kan er terecht bij onze opgeleide lactatiekundigen met al je vragen rond borstvoeding. Met hun kennis en ervaring kunnen ze je bovendien heel wat tips & tricks aanreiken om de borstvoedingsperiode te laten slagen.

Maak een afspraak voor een lactatieconsult via de materniteit.