AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Deinze - Zwangerschap en bevalling

Zwangerschapsbegeleiding

Opgelet

De info op deze pagina is enkel van toepassing voor patiënten die bevallen in AZ Sint-Vincentius Deinze.

Prenatale consultatie bij de gynaecoloog

Prenatale consultatie bij de gynaecoloog

De gynaecoloog zorgt voor de medische opvolging van de zwangerschap. Daarnaast maakt hij/zij ook tijd om je de nodige informatie te geven en te luisteren naar eventuele ongemakken, vragen en wensen.

Een afspraak met de gynaecoloog kan je maken via de materniteit of het secretariaat gynaecologie.

Prenatale consultatie bij de vroedvrouw

Prenatale consultatie bij de vroedvrouw

Je kan minstens één keer tijdens je zwangerschap op consultatie komen bij een vroedvrouw. Samen met jou zoomt ze in op je wensen en verwachtingen rond arbeid en bevalling, en de voeding van je baby. Ze stelt samen met jou een geboorteplan op, geeft informatie en luistert naar je vragen. De vroedvrouw geeft ook praktische informatie over de opname, het verblijf en het ontslag op de materniteit.

Je kan een afspraak maken voor een prenatale consultatie bij de vroedvrouw via het secretariaat gynaecologie.

Lactatieconsult

Lactatieconsult

Onze materniteit zet al jaren in op de promotie en begeleiding van borstvoeding. Nieuw in ons aanbod is een prenataal (tijdens de zwangerschap) en postnataal (na de bevalling) lactatieconsult. Je kan er terecht bij onze opgeleide lactatiekundigen met al je vragen rond borstvoeding. Met hun kennis en ervaring kunnen ze je bovendien heel wat tips & tricks aanreiken om de borstvoedingsperiode te laten slagen.

Maak een afspraak voor een lactatieconsult via de materniteit.

Gezondheidsvoorlichting

Gezondheidsvoorlichting

Gezondheidsvoorlichting door vroedvrouwen

Een GVO-sessie bestaat uit twee lessen en wordt begeleid door een vroedvrouw.

  • Eerste les: over borstvoeding
  • Tweede les: over arbeid en bevalling, de zorg rond je baby en een rondleiding op de materniteit en in het verloskwartier

Meer info vind je via de knop hieronder.

Geneesmiddelengebruik tijdens je zwangerschap en/of borstvoedingsperiode

Het gebruik van geneesmiddelen tijdens je zwangerschap of borstvoedingsperiode is soms noodzakelijk. Om veilig gebruik voor zowel moeder als kind te verzekeren, is betrouwbare informatie nodig. Een nationaal expertisecentrum kan in de toekomst bijdragen aan het verspreiden van betrouwbare informatie rond dit onderwerp.

In een vragenlijst wordt gepeild naar jouw informatiebehoeften en voorkeuren in verband met informatie over geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoedingsperiode. De bevindingen uit dit onderzoek zullen helpen om de werking van het Belgisch expertisecentrum zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de voorkeuren van (toekomstige) ouders.

Zowel mama’s en papa’s, zwangere en borstvoedende vrouwen en hun partner, en koppels met een kinderwens kunnen deelnemen aan het onderzoek.

HypnoBirthing

HypnoBirthing

HypnoBirthing is een complete zwangerschapscursus die focust op ademhalingstechnieken, ontspanningsoefeningen en visualisaties om je maximaal voor te bereiden op je bevalling. Het doel is om je lichaam de ontspanning zo eigen te maken dat het tijdens de geboorte als het ware vanzelf gaat, om vertrouwen te krijgen in je eigen lichaam en om je bewust voor te bereiden op de geboorte van je baby.

Meer info vind je via de knop hieronder.

Groeipakket - het startbedrag

Groeipakket - het startbedrag

Het startbedrag, vroeger kraamgeld of geboortepremie, is een eenmalig bedrag van de Vlaamse Overheid dat je kan aanvragen wanneer je een kindje verwacht. Daarmee kan je jouw kleintje een mooie start in het leven geven. Het startbedrag is onderdeel van het Groeipakket. Kom meer te weten via onderstaande video of op www.groeipakket.be.

Aandacht voor mentaal en emotioneel welzijn

Aandacht voor mentaal en emotioneel welzijn

Een zwangerschap, de geboorte van het kind en het prille ouderschap kan moeilijke momenten met zich meebrengen. Als zorgverleners zijn we hiervan bewust en willen we de emoties die daarmee gepaard gaan, bespreekbaar maken. We nodigen je uit om je bezorgdheden als toekomstige ouder met je partner en met je gynaecoloog te bespreken.

Bovendien kan je via onderstaande link een online vragenlijst invullen die peilt naar jouw emotioneel welbevinden. Op basis van het resultaat kan je in gesprek gaan met je naasten, vroedvrouw, gynaecoloog, huisarts of andere hulpverleners. De vragenlijst neemt slechts 5 minuten van je tijd in beslag.

Tot slot kan het initiatief 'Wolk in mijn hoofd' ook ondersteuning bieden. Het netwerk wil de preventie, detectie en behandeling van mentale gezondheidsproblemen tijdens de zwangerschap tot één jaar na de bevalling verbeteren en heeft hierbij aandacht voor de bredere psychosociale context van de zwangere of bevallen vrouwen en een goede samenwerking tussen de verschillende gezondheidswerkers en instellingen. Meer info vind je via de knop hieronder.