AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Logopedie

Vragenlijst over stem bij kinderen

{"class":"validate","formAttributes":{"data-title":"Vragenlijst over stem bij kinderen"}}

Vragenlijst over stem bij kinderen

Hieronder vind je een aantal beweringen die mensen vaak gebruiken om stem en de gevolgen van stem op hun leven of op dat van hun kind te beschrijven. Selecteer het antwoord dat aangeeft hoe dikwijls jouw kind dezelfde ervaring heeft.

Voorbeeld: “nooit” naast de eerste vraag, betekent dat het nooit voorkomt dat jouw kind zich door zijn/haar stem(probleem) moeilijk verstaanbaar kan maken. Zet je naast deze bewering “soms”, dan ben je van mening dat het soms voorkomt dat jouw kind zich moeilijk verstaanbaar kan maken.

Ik zou de spraakzaamheid van mijn kind als volgt beoordelen (selecteer het cijfer dat van toepassing is):

De stem van mijn kind zorgt ervoor dat sommigen problemen hebben om haar/hem te verstaan.

Mijn kind raakt buiten adem tijdens het praten.

Mijn kind is slecht verstaanbaar voor andere mensen in een lawaaierige omgeving.

Het stemgeluid van mijn kind wijzigt in de loop van de dag.

Thuis hebben we problemen om mijn kind te horen wanneer het door het huis naar ons roept.

Mijn kind lijkt gespannen bij het praten met anderen omwille van zijn/haar stem.

Mijn kind is geneigd praten te vermijden omwille van zijn/haar stemprobleem.

Personen lijken zich te ergeren aan het stemprobleem van mijn kind.

Mensen vragen me wat er mis is met de stem van mijn kind.

Mijn kind praat minder met vrienden, buren en verwanten omwille van zijn/haar stem.

Personen vragen mijn kind vaak zichzelf te herhalen tijdens een gesprek van persoon tot persoon.

De stem van mijn kind klinkt krakerig, droog en hees.

Ik heb het gevoel dat anderen het stemprobleem van mijn kind niet begrijpen.

De stemproblemen van mijn kind beperken zijn/haar persoonlijke, schoolse en sociale contacten.

De kwaliteit van de stem van mijn kind is onvoorspelbaar.

Mijn kind dient te roepen opdat anderen hem/haar zouden horen.

Het kost mijn kind veel inspanning om te praten.

De stem van mijn kind is ’s avonds slechter.

Mijn kind gaat niet zoveel buitenshuis omwille van zijn/haar stemprobleem.

Mijn kind is gefrustreerd door zijn/haar stemprobleem.

De stem van mijn kind sterft weg tijdens het spreken.

Mijn kind vindt het vervelend wanneer men hem/haar steeds vraagt zichzelf te herhalen.

Mijn kind schaamt zich wanneer men hem/haar steeds vraagt te herhalen.

Je ontvangt een bevestigingsmail nadat je dit formulier succesvol hebt verstuurd. Bekijk ook zeker de spam-folder in je inbox.