AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Logopedie

Veelgestelde vragen

Hier kan je antwoorden vinden op veel gestelde vragen in verband met logopedie.

Neen. Een onderzoek door een logopedist gebeurt altijd op voorschrift van een arts of arts-specialist. Niet alle artsen mogen een logopedisch onderzoek/behandeling voorschrijven.

Deze vraag kan niet eenvoudig beantwoord worden omdat er veel verschillende situaties zijn. Verblijf je in ons ziekenhuis, dan hangt het er eerst en vooral vanaf op welke afdeling je bent opgenomen. De wet bepaalt bv. dat logopedie op volgende afdelingen in de ligdagprijs is opgenomen: geriatrie (ouderenzorg), geriatrische dagziekenhuis , SP-dienst (dienst voor revalidatie in het ziekenhuis) en PAAZ (psychiatrisch afdeling). Je krijgt dus geen factuur als je op deze diensten logopedie krijgt.

Logopedie kan nooit worden terugbetaald als er na een onderzoek geen behandeling volgt.

Blijkt uit het onderzoek dat logopedische behandeling zinvol kan zijn, dan kan de logopedist een aanvraag doen voor terugbetaling bij de mutualiteit. De overheid heeft een lijst opgesteld met stoornissen waarbij logopedische interventies terugbetaald kan worden.

De aanvraag wordt ingediend bij jouw mutualiteit. Zij beslissen, binnen de huidige wetgeving, of de aanvraag al dan niet goedgekeurd wordt. Indien geen goedkeuring, dan krijg je bij de meeste mutualiteiten een beperkte tegemoetkoming voor een aantal sessies.

Dat kan. Onze logopedisten behandelen in een regio van ongeveer 20 kilometer rond het ziekenhuis personen aan huis. Ook mensen die niet gevolgd worden in ons ziekenhuis kunnen op onze buitendienst beroep doen. Voor het vervoer wordt een vast bedrag aangerekend.

Ja. Al onze logopedisten zijn geconventioneerd. We werken dus aan de wettelijk overeengekomen tarieven en streven naar een betaalbare zorg voor iedereen.

Als je mutualiteit goedkeuring geeft om logopedie terug te bepalen, betaal je enkel het remgeld.

Je logopedist kan dit met jou bespreken. Als de logopedist aan huis komt, wordt hiervoor een vaste vergoeding aangerekend. Dit wordt bij de start van de behandeling met je besproken.

Jazeker. Onze logopedisten behandelen in een regio van ongeveer 20 kilometer rond het ziekenhuis personen aan huis.

Hoeveel keer je logopedie krijgt, hangt van verschillende zaken af zoals wat er wettelijk terugbetaald wordt voor bepaalde stoornissen en wat de doelstellingen van de behandeling zijn. De logopedist zal de frequentie van de behandeling met je bespreken.

Onze dienst is gespecialiseerd in verworven stoornissen bij volwassenen. Voor advies in verband met stemstoornissen bij kinderen en eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen kan je wel bij onze dienst terecht. Voor logopedische stoornissen zoals dyslexie, stotteren en dysfasie kan je een logopedist vinden via de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL). Ga naar de website www.vvl.be en selecteer het profiel ‘Patiënt’, je kan hier via de zoekfunctie een logopedist te vinden.

Je neemt in dit geval best contact op met onze dienst. Wij bekijken graag samen met jou wat in dit geval de wettelijke en praktische mogelijkheden zijn.

Ja, je kan bij onze dienst ook terecht voor een uitgebreid eenmalig onderzoek. Dit kan zowel voor lichte als ernstige verworven stoornissen op vlak van taal, spraak, cognitie, slikken en stem.

Dergelijk onderzoek is mogelijks niet terugbetaald. Je logopedist kan je hierover de nodige informatie geven.

We zijn een stageplaats voor studenten logopedie omdat we een bijdrage willen leveren aan de logopedie van de toekomst. We krijgen heel veel aanvragen om een dag mee te lopen of vrijwillig stage te lopen. Je kan echter enkel stage lopen als de onderwijsinstelling waar je een opleiding volgt een stage-overeenkomst heeft met ons ziekenhuis. In de andere gevallen kan dit niet omwille van aansprakelijkheid, privacywetgeving en praktische haalbaarheid. Dit geldt zowel voor langdurige als eenmalige stagemomenten.

De contactpersoon voor stage is Marieke Vandelanotte.