Hier kan je antwoorden vinden op veel gestelde vragen in verband met logopedie.

Kan ik rechtstreeks bij een logopedist terecht voor een onderzoek?

Neen. Een onderzoek door een logopedist gebeurt altijd op voorschrift van een arts of arts-specialist. Niet alle artsen mogen logopedisch onderzoek/behandeling voorschrijven.

Wordt logopedie terugbetaald?

Deze vraag kan niet eenvoudig beantwoord worden omdat er veel verschillende situaties zijn. Verblijf je in ons ziekenhuis, dan hangt het er eerst en vooral vanaf op welke afdeling je bent opgenomen. De wet bepaalt bijvoorbeeld dat logopedie op volgende afdelingen in de ligdagprijs is opgenomen: geriatrie (ouderenzorg), geriatrische dagziekenhuis , SP-dienst (dienst voor revalidatie in het ziekenhuis) en PAAZ (psychiatrisch afdeling). Je krijgt dus geen factuur als je op deze diensten logopedie krijgt.

Logopedie kan nooit terugbetaald als er na een onderzoek geen behandeling volgt.

Blijkt uit het onderzoek dat logopedische behandeling zinvol kan zijn dan kan de logopedist een aanvraag doen voor terugbetaling bij de mutualiteit. De overheid heeft een lijst gemaakt met voor welke logopedische stoornissen terugbetaling kan aangevraagd worden. Hiervoor moet een uitgebreid dossier opgemaakt worden. Hierin zitten onder andere een voorschrift van de arts en een uitgebreid onderzoeksverslag van de logopedist. Voor de meeste stoornissen moeten bepaalde testen afgenomen worden.

De aanvraag gebeurt bij jouw mutualiteit. Zij beslissen, binnen de huidige wetgeving, of de aanvraag al dan niet goedgekeurd wordt. Word de aanvraag niet goedgekeurd, dan krijg je bij de meeste mutualiteiten wel nog een beperkte tegemoetkoming voor een aantal sessies. Je mutualiteit kan je hierover best informeren.

Voor sommige stoornissen moet deze aanvraag binnen een bepaalde tijd na het ontstaan gebeuren. Bij afasie bijvoorbeeld moet je binnen de 6 maanden na het begin van de afasie een aanvraag doen, anders kan de logopedie niet meer terugbetaald worden.

Kunnen jullie logopedisten ook aan huis komen?

Dat kan. Onze logopedisten behandelen in een regio van ongeveer 20 kilometer rond het ziekenhuis personen aan huis. Ook mensen die niet gevolgd worden in ons ziekenhuis kunnen op onze buitendienst beroep doen. Voor het vervoer wordt een vast bedrag aangerekend. Je kan hiervoor contact opnemen via onze centrale nummer.

Zijn jullie logopedisten geconventioneerd?

Ja. Al onze logopedisten zijn geconventioneerd. We werken dus aan de wettelijk overeengekomen tarieven en streven naar een betaalbare zorg voor iedereen.

Hoeveel is het remgeld?

Als je mutualiteit goedkeuring geeft om logopedie terug te bepalen, betaal je alleen het remgeld (dat is het geld dat je zelf moet betalen voor 30 minuten behandeling). Op de website van de CM vind je hier een handig overzicht van https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/ziekte-en-behandeling/terugbetalingen-behandelingen/logopedisten/tarieven

Je logopedist kan dit met jou bespreken. Als de logopedist aan huis komt, wordt hiervoor een vaste vergoeding aangerekend. Dit wordt bij de start van de behandeling met u besproken.

Ik ben geen patiënt in jullie ziekenhuis, kan ik dan terecht bij jullie dienst voor logopedie aan huis?

Jazeker. Onze logopedisten behandelen in een regio van ongeveer 20 kilometer rond het ziekenhuis personen aan huis. Je kan hiervoor contact opnemen via onze centrale nummer.

Hoeveel keer per week kan ik logopedie krijgen?

Hoeveel keer je logopedie krijgt hangt van verschillende zaken af zoals wat er wettelijk terugbetaald wordt voor bepaalde stoornissen en wat de doelstellingen van de behandeling zijn. Dat kan variëren van 1 keer om de 14 dagen tot 5 uur per week. De logopedist zal de frequentie van de behandeling met u bespreken.

Mijn kind heeft logopedie nodig, kan ik bij jullie dienst terecht?

Onze dienst is gespecialiseerd in verworven stoornissen bij volwassenen. Voor advies in verband met stemstoornissen bij kinderen en eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen kan je wel bij onze dienst terecht. Voor logopedische stoornissen zoals dyslexie, stotteren en dysfasie kan je een logopedist vinden via de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL). Ga naar de website https://www.vvl.be/ en selecteer het profiel ‘Patiënt’, je kan hier via de zoekfunctie een logopedist te vinden.

Ik kreeg al logopedie, kan ik aanvullend of aansluitend nog bij jullie dienst terecht?

Je neemt in dit geval best contact op met onze dienst. Wij bekijken graag samen met u wat in dit geval de wettelijke en praktische mogelijkheden zijn.

Kan ik bij jullie terecht voor een tweede mening (second opinion)?

Ja, je kan bij onze dienst ook terecht voor een uitgebreid eenmalig onderzoek. Dit kan zowel voor lichte als ernstige verworven stoornissen op vlak van taal, spraak, slikken en stem.

Een voorschrift van een arts is wel noodzakelijk. Dergelijk onderzoek is niet terugbetaald. Je wordt op voorhand goed ingelicht over de kostprijs (die is afhankelijk van de duur). Een afspraak kan je via het algemene telefoonnummer van onze dienst maken (09/246.99.90).

Kan ik stage lopen op de dienst logopedie?

We zijn een stageplaats voor studenten logopedie omdat we een bijdrage willen leveren aan de logopedie van de toekomst. We krijgen heel veel aanvragen om een dag mee te lopen of vrijwillig stage te lopen. Je kan echter enkel stage lopen als de onderwijsstelling waar je een opleiding volgt een stage-overeenkomst heeft met ons ziekenhuis. In de andere gevallen kan dit niet omwille van aansprakelijkheid, privacywetgeving en praktische haalbaarheid. Dit geldt zowel voor langdurige als eenmalige stagemomenten.

De contactpersoon in onze dienst voor stage is Marieke Vandelanotte.