Het brein en de functies van het brein, geblinddoekte minnaars in het neurolinguïstische huwelijk. (Compositiefoto op de keukentafel van Erik Robert – 2012).

Het doel van logopedie is om de levenskwaliteit van de persoon met een stoornis op vlak van stem, spraak, taal, cognitie, communicatie en/of slikken zo goed mogelijk te maken.

  • Logopedie is maatwerk. Alvorens we een behandeling starten, doen we steeds een uitgebreid onderzoek. We gaan na wat precies de oorzaak en de kenmerken zijn van de stoornissen. Ook de impact op uw dagelijks functioneren en welbevinden brengen we in kaart.
  • In de behandeling richten wij ons zowel op de stoornissen als op de activiteiten en participatie (deelname aan het sociale leven) die voor u belangrijk zijn. Ook zo goed mogelijk leren omgaan met de beperkingen en het leren gebruiken van hulpmiddelen hebben ook een belangrijke plaats in de therapie. In de behandeling gebruiken we de sterktes en de restvaardigheden van de persoon. De doelstellingen van de behandeling worden steeds in onderling overleg bepaald.
  • We betrekken zo veel mogelijk de omgeving bij de behandeling. Hiervoor geven we individuele informatie en tips. Onze logopedisten werken ook mee aan allerhande informatiesessies in groep (zoals bv. omgaan met de gevolgen van dementie, Parkinson en een beroerte). Indien nodig wordt een training voor de omgeving van de persoon voorzien.
  • We hebben ook aandacht voor het voorkomen van communicatiestoornissen. Het doel van wakkere neurochirurgie bijvoorbeeld is te zorgen dat de patiënt na de operatie geen taal- of spraakstoornissen heeft. Door het geven van een aangepast slikadvies bijvoorbeeld proberen we te vermijden dat de persoon een slikpneumonie krijgt.
  • We werken samen met andere hulpverleners (bijv. artsen, ergotherapeuten, diëtisten, kinesisten, psychologen, ….) en met andere zorginstellingen (bv. AZ Sint-Vincentius Deinze, Provinciaal zorgcentrum Lemberge en WoonZorgcentrum De Lichtervelde).
  • We geloven in het belang van specialisatie binnen de logopedie. Al onze logopedisten volgden een bijkomend postgraduaat of een andere inhoudelijke opleiding. We werken ook volgens wetenschappelijke richtlijnen (evidence-based logopedie). Verschillende teamleden werken ten slotte mee aan de ontwikkeling van nieuw test- en therapiemateriaal.

Interessante literatuur