AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Jij of een familielid bent opgenomen op onze dienst intensieve zorg. Deze complexe afdeling kan veel indruk op je maken. Daarom geven we je graag wat meer uitleg waardoor je beter vertrouwd geraakt met de omgeving.

Bewaking van patiënten

Bewaking van patiënten

Op de dienst intensieve zorg bewaken we in eerste instantie de levensbelangrijke functies van het lichaam van ernstig zieke patiënten of patiënten die dreigen een levensbedreigend probleem te ontwikkelen. Hiertoe maken we gebruik van een aantal verschillende bewakingsstrategieën. Een deel van onze bewakingstechnieken verstoren je lichamelijke integriteit niet of nauwelijks. Voorbeelden hiervan zijn het elektrocardiogram (meet de elektrische activiteit van het hart), de saturatiemeter (meet het zuurstofgehalte in het bloed), echografie (beeldvorming met hoog frequente geluidsgolven) en de niet-invasieve bloeddrukmeting (het meten van de bloeddruk met een band rond de arm).

In ernstige omstandigheden volstaan deze niet invasieve bewakingsmethodes niet meer. Dan maken we gebruik van bewakingstechnieken die de lichamelijke integriteit zo min als mogelijk verstoren zoals:

Behandeling van patiënten

Behandeling van patiënten

Niet enkel bewaking is van belang op intensieve zorg. De kritiek zieke patiënt vraagt zeer vaak om behandelingen waarvoor, in minder kritieke omstandigheden, op het moment zelf goedkeuring wordt gevraagd door de arts aan de patiënt. Door de levensbedreigende omstandigheden kan het voorvallen dat we de mogelijkheid niet krijgen om eerst te bespreken wat we plannen te doen. De meest voorkomende behandelingen op intensieve zorg worden vermeld in de lijst hieronder:

Om het risico op vallen te beperken wordt er bijzondere aandacht gegeven aan het gebruik van onrusthekkens en voorzettafeltjes.

Op intensieve zorg komt het zo nu en dan voor dat een patiënt verward en onrustig is. Het kan nodig zijn de patiënt tegen zichzelf te beschermen in dergelijke omstandigheden. Om deze zo juist mogelijk te registreren wordt een score bijgehouden. Indien nodig wordt medicatie opgestart om de onrust onder controle te brengen. Indien dit niet volstaat en de onrust een gevaar oplevert voor de patiënt of de behandeling van de patiënt, zal de patiënt eventueel worden vastgebonden. Dit noemen we fixatie.

Belangrijk om weten

Belangrijk om weten

Je eerste bezoek aan onze afdeling kan confronterend zijn doordat je familielid omringd is door apparatuur en er verschillende slangetjes, verbanden en klevers zijn aangebracht. De patiënt kan ook nog een buisje in de keel hebben om haar/hem te helpen ademen. Daardoor is zij of hij niet in staat om te praten. Je kan je familielid gerust een hand of een kus geven en haar/hem proberen aan te spreken, ook al kan hij/zij niet antwoorden.

Signaleer het gerust indien er extra begeleiding noodzakelijk is.

Je zal merken dat de apparatuur op intensieve zorg verschillende alarmsignalen geeft. Die signalen betekenen niet noodzakelijk dat er iets fout loopt of dat je iets verkeerd doet. De verpleegkundige registreert dit signaal en zal zeker gepast handelen indien nodig.

Opstelling van een kamer (box) op intensieve zorg

Opstelling van een kamer (box) op intensieve zorg
Opstelling van een box. De legende kan je hieronder raadplegen.
Opstelling van een box. De legende kan je hieronder raadplegen.

Omdat er zoveel op jou en je familie afkomt willen we je een kort beeld scheppen van hoe een box (kamer) op intensieve zorg eruitziet.

  1. Continue cuffdrukmeter: toestel om het ballonnetje aan het uiteinde van de tube voldoende opgeblazen te houden.
  2. Sondevoedingspomp: pomp om sondevoeding op een veilige manier toe te dienen.
  3. Aspiratietoestel: toestel waar de verpleegkundige slijmen kan wegzuigen die of in de tube zitten of in de mond.
  4. Subglottisaspiratie-toestel: toestel dat slijmen die mogelijks boven de cuff liggen af en toe wegzuigt.
  5. Infuuspompen en spuitpompen: toestellen waarmee we op een veilige, gecontroleerde manier medicatie en vocht toedienen.
  6. Monitor: scherm waarop de waarden van de levensbelangrijke parameters worden afgelezen. Bij het overschrijden van bepaalde grenswaarden zal het toestel een hoorbaar signaal (alarm) produceren. Een medewerker registreert dat signaal.
  7. Beademingstoestel: toestel waarmee we de ademhaling van de patiënt kunnen ondersteunen.
  8. PC bedside: de computer waar de verpleegkundige alle data, orders, bestellingen ingeeft.

Brochure

Brochure

Al deze informatie kan je ook nalezen in onze brochure: