AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Swan Ganz katheter

Wat is het?

Wat is het?

Op de dienst intensieve zorg bewaken we in eerste instantie de levensbelangrijke functies van het lichaam van ernstig zieke patiënten of patiënten die dreigen een levensbedreigend probleem te ontwikkelen. Hiertoe maken we gebruik van een aantal verschillende bewakingsstrategieën.

Een van deze technieken is een Swan Ganz katheter. Deze soort katheter is een geel buisje dat door de huid wordt geplaatst ter hoogte van het sleutelbeen, de hals of de lies in de grote holle aders van het lichaam. Met dat buisje meten we het hartdebiet (de hoeveelheid bloed die per tijdseenheid wordt rondgepompt door het hart). Zo kunnen we beoordelen of het hart goed genoeg functioneert.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024