AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Bronchoscopie

Wat is het?

Wat is het?

Een bronchoscopie is een onderzoek waarbij de longarts de binnenkant van je luchtwegen bekijkt. Dit gebeurt met een bronchoscoop: dit is een soepele slang met een camera in. Op een scherm kan de arts de beelden rechtstreeks bekijken. Via de bronchoscoop kunnen ook stukjes longweefsel afgenomen worden om microscopisch te laten onderzoeken.

Een bronchoscopie geeft je arts meer informatie over de oorzaak van je klachten.

Het onderzoek kan noodzakelijk zijn om:

  • vast te stellen of je een longafwijking hebt
  • de diagnose van een longaandoening (bv. infectie of gezwel) te bevestigen
  • afwijkingen van het slijmvlies op te sporen en te laten onderzoeken in het labo
  • slijmen die zich dieper in de longen bevinden te verwijderen of te laten onderzoeken in het labo
  • een vreemd voorwerp op te sporen en te verwijderen
  • een longbloeding te lokaliseren en te behandelen
  • een selectieve longspoeling uit te voeren indien nodig

Een bronchoscopisch onderzoek lijkt pijnlijk, maar dat is het niet. Het is geen aangenaam onderzoek, maar met de huidige instrumenten en lokale verdovingsmogelijkheden kan het snel uitgevoerd worden zodat je er niet al teveel last van ondervindt. Soms beslist de arts om dit onderzoek uit te voeren onder volledige narcose. De longarts zal dit op voorhand met jou bespreken.

Op de dienst intensieve zorg bewaken we in eerste instantie de levensbelangrijke functies van het lichaam van ernstig zieke patiënten of patiënten die dreigen een levensbedreigend probleem te ontwikkelen. Hiertoe maken we gebruik van een aantal verschillende bewakingsstrategieën. Een van deze technieken is een bronchoscopie. Bij deze techniek wordt er een camera in de luchtwegen gebracht om zo snel longaandoeningen op te sporen.

Brochure

Brochure

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Lamont Jan