AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Fysische geneeskunde

Diagnose en behandeling

De dienst fysische geneeskunde en revalidatie is een brede discipline die aandoeningen van het bewegingsstelsel onderzoekt en behandelt. Dit gaat van musculoskeletale aandoeningen (spier-, pees-, gewrichts- en wervelzuilproblemen) tot neurologische aandoeningen (zenuwletsels, CVA, Parkinson ...) met als doel functionele, neurocognitieve en psychosociale beperkingen weg te werken of te verminderen.

Diagnose en behandeling

Naast een grondig klinisch onderzoek, kan tijdens de consultatie gebruik gemaakt worden van echografie of EMNG (zenuwtesten) voor het stellen van een diagnose. De behandeling gebeurt zonder operatie en kan bestaan uit medicatie, infiltraties, manuele technieken of oefentherapie. Er worden ook echografisch geleide behandelingen uitgevoerd waaronder shockwave therapie en PRP-behandelingen.

Multidisciplinair team

Afhankelijk van het probleem, kan er beslist worden om multidisciplinaire revalidatie op te starten waarbij verschillende therapeuten je zullen behandelen. Het team kan bestaan uit kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, een diëtiste en een maatschappelijk werkster. Er wordt nauw samengewerkt en regelmatig overlegd met andere disciplines binnen het ziekenhuis om jou de meest optimale behandeling te kunnen bieden.

Klik hier voor meer info over

Klik hier voor meer info over