AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Ganganalyse

Voor wie?

Voor wie?

Een foutieve voetafrol of voetpositionering kan klachten ter hoogte van de voeten, knieën, heupen of rug veroorzaken. Via een ganganalyse wordt de afrol, de positionering en het gangpatroon in kaart gebracht zodat we met gerichte oefentherapie kunnen starten of corrigerende steunzolen kunnen maken.

Voor de sportgerelateerde klachten kan je een aanvullende loopanalyse laten uitvoeren. Hiervoor kan je terecht in ons Sportmedisch Centrum.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Hoe gaat dit in zijn werk?
  • Consultatie

Voor de ganganalyse ziet de arts je eerst op consultatie voor een uitgebreide anamnese en klinisch onderzoek. Je kan hiervoor zelf een afspraak maken of je komt langs via doorverwijzing (huisarts of specialist). Breng ook je meest gebruikte schoenen mee, dit kan veel bijkomende informatie opleveren. Zonder goed schoeisel kan een steunzool zijn werk niet doen.

Tijdens het klinisch onderzoek sporen we biomechanische factoren op. Er wordt een grondig onderzoek uitgevoerd van rug, bekken, heupen, knieën en voeten. Ook de beweeglijkheid, spierkracht en spierlengte brengen we in kaart.

  • Het voorschrift

Na de consultatie stellen we het voorschrift voor de steunzolen op en voeren we al dan niet een ganganalyse uit in onderling overleg. Wanneer het probleem erg duidelijk is of wanneer het een vernieuwing van de zolen betreft, dan hoeft er geen ganganalyse uitgevoerd te worden.

Bij een ganganalyse zijn er twee mogelijkheden afhankelijk van de keuze van de zolen: orthopedische of podologische steunzolen. Onze dienst biedt beide aan.

  • Orthopedische steunzolen worden op maat gemaakt door een orthopedische technieker en worden om de twee jaar terugbetaald op voorschrift van een arts fysische geneeskunde of orthopedie. Voor de leeftijd van 18 jaar gebeurt de terugbetaling jaarlijks.
  • Podologische steunzolen worden op maat gemaakt door een podologe. Sommige ziekenfondsen zorgen daarbij voor een terugbetaling, vraag dit dus zeker na.

Bij keuze voor orthopedische steunzolen, neemt de arts je mee naar de revalidatiezaal waar de arts samen met de orthopedische technieker de ganganalyse uitvoert.

Bij keuze voor podologische steunzolen, maakt de arts voor jou een afspraak bij de podologe in het Sportmedisch Centrum. Voorbeelden zijn bij sportspecifieke klachten of bij nood aan een grondige loopanalyse.

  • De ganganalyse

De arts neemt je mee naar de revalidatiezaal.

Soms kan het gangpatroon anders zijn wanneer je er begint op te letten of wanneer je op een loopband staat. Daarom laten we je eerst enkele keren heen en weer stappen om het natuurlijk gangpatroon te bekijken. Dit gebeurt op de blote voeten, soms ook nogmaals met schoenen aan.

Nadien wordt de drukverdeling gemeten ter hoogte van de voet door middel van een drukplaat. Dit gebeurt zowel in rust als tijdens het wandelen. We vragen je enkele keren heen en weer te stappen over de plaat om zo de voetafrol en -positionering te kunnen bekijken.

Vervolgens kunnen we het stappatroon in zij-aanzicht en achteraanzicht bekijken op de loopband. Bij zeldzame, complexe gevallen nemen we dit op met een camera zodat dit traag afgespeeld kan worden en eventuele metingen mogelijk zijn

Ten slotte neemt de orthopedische technieker nog je voetafdruk.

Bespreking

Na de analyse overlegt de arts met de orthopedische technieker de resultaten. Deze resultaten worden dan ook met jou besproken. We bekijken het type steunzool en materiaal en geven advies over het schoeisel waarin je de steunzolen draagt. We kunnen ook beslissen om geen steunzolen te voorzien indien we inschatten dat deze je klachten niet zullen verhelpen.

Ten slotte geven we in sommige gevallen een voorschrift mee voor kinesitherapie, indien er aanvullende functionele stabiliserende oefeningen nodig zijn.

Kostprijs

Voor nieuwe steunzolen met ganganalyse wordt een consultatie aangerekend en 30 euro voor de ganganalyse. Voor vernieuwing van de steunzolen wordt enkel een consultatie aangerekend en voeren we geen nieuwe ganganalyse uit. Voor revisie of bij problemen wordt niks aangerekend.

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024