AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

De spine unit is een multidisciplinair team dat patiënten met complexe spinale pathologie (= met betrekking tot de wervelkolom) met hoog risico op chroniciteit en bij wie multidisciplinair behandelen aangewezen is, bespreekt.

Rug- en nekproblemen hebben een belangrijke inpakt op het fysische en psychologische welzijn, waardoor een multidisciplinaire behandeling aangewezen is. Bij deze patiënten wordt het probleem bekeken vanuit elke mogelijke invalshoek en wordt ieders expertise samengelegd. Achteraf wordt een verslag opgemaakt met een duidelijke probleemstelling, diagnose en prognose.

Doorverwijzing

Doorverwijzing naar de spine unit gebeurt zowel door de neurochirurgen als door de orthopedisten, revalidatieartsen en algologen (= de tak van de geneeskunde die zich bezighoudt met het bestuderen van pijn). Samen bespreken ze om de twee weken welke aanpak aangewezen is voor de doorverwezen patiënten. Aan het overleg nemen ook de coördinerend verpleegkundige, kinesitherapeut, psycholoog en sociaal assistent deel.