AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

De diëtisten zijn expert in allerlei gezondheidsproblemen met betrekking tot voeding zoals diabetes, overgewicht en malnutritie. Ook kinderen kunnen bij ons terecht.

Lees verder om te weten wat onze diëtisten aanbieden.

Bij een operatie aan het spijsverteringsstelsel beslist de chirurg of er nood is aan opvolging door een diëtist. Wanneer bv. de spijsvertering niet voldoende op gang komt na de ingreep, wordt een diëtist ingeschakeld. In dat geval kan sondevoeding of parenterale voeding worden opgestart. Bij bepaalde ingrepen komt de diëtist standaard langs: aanleg van een nieuw colostoma of ileostoma, en bij een Nissenoperatie. De voedingsadviezen bij een stoma zijn terug te vinden in onderstaande folders.

Bij bepaalde operaties aan de blaas wordt voor de ingreep een consult bij de diëtist ingepland. Hier zal een screening op ondervoeding gebeuren, wordt het gewicht en de lichaamssamenstelling bekeken, en aangepast voedingsadvies gegeven. Ter voorbereiding van de operatie wordt gevraagd om twee dagen restenarme voeding te volgen. Ook hierover zal de diëtist uitleg geven. Dit kan je al eens nalezen in onderstaande brochure.

Wanneer je een bariatrische ingreep overweegt, zal de chirurg je doorverwijzen naar een psycholoog en diëtist. Zij gaan na of zo’n operatie de geschikte oplossing is voor jou.

Tijdens de eerste consultatie bij een van onze diëtisten leer je welke stappen je zal doorlopen als je een bariatrische operatie ondergaat.

  • Voor de operatie volg je een proteïnedieet om het risico op complicaties tijdens de ingreep te verkleinen. Je krijgt een dagschema mee naar huis dat je gedurende enkele weken voor de operatie dient toe te passen.
  • Na de operatie volgt een opklimdieet om je lichaam te laten wennen aan de nieuwe situatie. Tijdens je opname komt de diëtist langs op de kamer om het opklimschema te bespreken. Het opklimschema en voedingsadvies na de operatie kan je raadplegen in onderstaande brochure.

Voor de verdere opvolging werkt de diëtist samen met je chirurg en psycholoog. Het eerste jaar na de ingreep kan je vijf tot zes keer bij de diëtist een opvolgconsultatie vastleggen. Nadien gebeurt de opvolging een keer per jaar.

Net als medicatie en beweging, speelt voeding een belangrijke rol bij de behandeling van diabetes. Onze diëtisten/diabeteseducatoren passen het voedingsadvies aan aan jouw behandeling met orale medicatie of insuline. Ook patiënten met zwangerschapsdiabetes worden multidisciplinair opgevolgd. In onderstaande brochure is het voedingsadvies bij zwangerschapsdiabetes te vinden.

Tijdens een ziekenhuisopname komt de diëtiste langs op vraag van de endocrinoloog bv. bij een nieuwe diagnose, wanneer je glycemiewaarden ontregeld zijn of wanneer je in de diabetesconventie zit.

Het is ook mogelijk om een consultatie te boeken bij een van onze diëtisten. Dat kan na doorverwijzing door een arts binnen het ziekenhuis. Als je in de diabetesconventie zit, kan je minstens één keer per jaar bij ons terecht voor aangepast voedingsadvies.

Benieuwd naar enkele tips? Bekijk de brochure rond voeding bij diabetes type 2:

Of neem een kijkje op www.sterkerdandiabetes.be. Hier vind je tal van educatieve filmpjes.

Een gezond voedingspatroon is één van de belangrijke factoren ter preventie van hart- en vaatziekten.

Als je opgenomen bent wegens hartproblemen of na het ondergaan van een hartoperatie, komt een diëtist bij je langs. Je voedingspatroon wordt dan overlopen en de diëtiste zoekt samen met jou hoe je je voeding hartvriendelijk kan maken. Patiënten die deelnemen aan de hartrevalidatie in ons ziekenhuis, krijgen ook de kans om verder opgevolgd te worden door de diëtist via consultaties.

Interesse in hartvriendelijke voeding? Onderstaande brochure bevat tal van tips.

Vaak kunnen klachten aan het spijsverteringsstelsel beperkt of verminderd worden door aanpassing van de voeding. Denk aan lactosevrije voeding bij lactose-intolerantie, het FODMAP-dieet bij prikkelbare darmen, etc. Ook bij specifieke klachten zoals reflux, constipatie ... kunnen voedingsaanpassingen ondersteunend werken. Daarnaast zijn er specifieke aanbevelingen bij lever- (bv. NASH, cirrose) of pancreasproblemen. Na doorverwijzing van de arts kan je hiervoor bij ons op consultatie komen. Ben je opgenomen op de dienst maag-darm-leverziektes, dan zal de diëtist in kader van malnutritie of specifieke problemen (bv. opstoot ziekte van Crohn, diverticulitis, etc). op de kamer langskomen. In volgende brochures vind je meer informatie over voeding bij diverticulitis, pancreatitis, levercirrose, lactose-intolerantie en glutenvrije voeding bij coeliakie. Bespreek deze adviezen steeds met de diëtist aangezien deze op maat opgesteld worden.

Iedere patiënt die opgenomen wordt in het ziekenhuis wordt gescreend op ondervoeding of malnutritie. Malnutritie ontstaat wanneer er een langere tijd te weinig energie of voedingsstoffen zoals eiwitten worden ingenomen (bv. door een verminderde eetlust). Ook kan het zijn dat er wel voldoende gegeten wordt, maar dat de opname van voedingsstoffen verstoord is (bv. bij ziekte van Crohn) of dat er een verhoogd verbruik is door ziekte (bv. bij levercirrose). Malnutritie kan leiden tot een verlies van spiermassa of lichaamsgewicht.

Bij de screening op ondervoeding bij opname gebruiken we de Nutritional Risk Screening (NRS 2002). We geven een score op basis van drie criteria:

  • De voedingsinname over de afgelopen 7 dagen
  • Gewichtsverlies
  • Ernst van de ziekte

Wanneer een risico op ondervoeding gesignaleerd wordt, komen de diëtisten langs op de kamer. Na een gesprek zullen zij inschatten of er sprake is van ondervoeding. Als het nodig is, wordt advies op maat gegeven en een behandeling gestart. Dit gebeurt samen met de behandelende artsen en andere disciplines van het ziekenhuis.

Bij een ondervoede patiënt is het doel om de energie- en eiwitinname te verhogen om verlies aan spieren en gewicht te voorkomen. Hoe de behandeling er precies uit ziet, is bij iedereen anders. Volgende opties zijn mogelijk:

  • Er wordt een aangepaste voeding voorzien
  • Er wordt een energie- en eiwitrijke voeding aangeboden
  • Medische drinkvoeding wordt opgestart
  • Sondevoeding of parenterale voeding wordt opgestart

Op vraag van de behandelend arts kan met een indirecte calorimetrie of BIA-meting gemeten worden wat het energieverbruik van een patiënt is. Zo kan de voeding volledig afgestemd worden op de noden van de patiënt, bv. bij een beademde patiënt op intensieve zorg.

Je vindt meer info in onderstaande brochures.

De nieren hebben een belangrijke functie in de afbraak van voedingsstoffen zoals kalium, fosfor en zout. Ook teveel eiwitten kunnen belastend zijn voor mensen met nierproblemen. Anderzijds zijn eiwitten belangrijk in de preventie van ondervoeding. Op dialyse krijgt iedere patiënt gedurende de therapie een voedingsadvies op maat. Als je opgenomen wordt op de dienst nefrologie, kan de diëtist bij je langskomen op vraag van de arts. Voor ambulante consultaties kan je na doorverwijzing van de arts terecht voor een specifiek dieet bij nierstenen.

Meer informatie is terug te vinden in onderstaande brochures:

Oncologische aandoeningen en de daarbijhorende behandeling vergen veel van het lichaam. Soms kan het leiden tot voedingsproblemen zoals ongewenst gewichtsverlies, verminderde eetlust en smaakveranderingen.

Het diëtistenteam helpt patiënten doorheen het traject en geeft tips om de klachten te verminderen. De diëtisten kunnen bij je langskomen wanneer je opgenomen bent in het ziekenhuis of wanneer je op het oncologische dagziekenhuis bent. Heb je voedingsgerelateerde vragen, dan kan je die op dat moment stellen. Je kan de oncodiëtisten ook op eigen initiatief contacteren op oncodietisten@mijnziekenhuis.be.

Daarnaast wordt op regelmatige basis een infosessie over voeding en kanker georganiseerd die kadert binnen het revalidatieprogramma ‘Revivo’.

Mensen met overgewicht of obesitas kunnen bij een van onze diëtisten terecht voor vier consultaties. Zij streven samen met jou naar een evenwichtig voedingspatroon en geven tips afgestemd op wat jij nodig hebt. Als de vier consultaties erop zitten word je doorverwezen naar een eerstelijns diëtist.

Tijdens een consultatie wordt uitgelegd wat gezonde, volwaardige voeding is. Je leert wat een ideale portiegrootte is en je krijgt heel wat tips over producten en recepten. De voedingsdriehoek van Gezond Leven vormt de basis hierbij.

Iedere consultatie worden je gewicht en lichaamssamenstelling gemeten. We streven naar een daling van vetmassa en een toename van spiermassa. De diëtist zal de resultaten telkens met jou bespreken.

Heb jij nood aan meer ondersteuning? Dan kan je na een consult bij de revalidatiearts instappen in Fitesse. Dat is een programma waarbij je zes maanden intensief werkt aan je gezondheid en je gewicht. De focus ligt op voeding en beweging. Het Fitesseteam, bestaande uit een arts, psycholoog, bewegingsdeskundige en diëtist, streeft ernaar jou hierin optimaal te ondersteunen. In het programma zijn vier consultaties bij de diëtist voorzien. Er worden daarnaast twee groepssessies georganiseerd waarbij je tips krijgt over gezonde voeding en gezond winkelen in de supermarkt.

Jong geleerd is oud gedaan. Ieder kind heeft baat bij gezonde leefgewoontes zoals een gevarieerde voeding, voldoende beweging en een beperking van sedentair gedrag en schermtijd. Kom je met je kind op consultatie? Dan zoeken we samen met jou naar een oplossing zonder dat je kind het gevoel heeft anders te zijn dan andere kinderen. Dat doen we door een uitgebreide anamnese af te nemen en zo advies op maat te geven.

De doelen die we willen bereiken zijn heel wisselend. Bij kinderen met overgewicht of obesitas streven we bijvoorbeeld naar BMI-behoud. We bespreken wat goed gaat, welke portiegroottes geschikt zijn en welke producten we verkiezen (bv. koekjes, toespijs). Anderzijds helpen we selectieve eters te leren proeven zodat een gevarieerd voedingspatroon bekomen wordt. Bij kinderen met groeiachterstand wordt vooral gefocust op de energie- en eiwitinname. Heeft je kind een allergie? Via het kinderallergiecentrum kom je terecht bij experten in allergieën en intoleranties.

In overleg met de dienst logopedie worden patiënten met slikproblemen vanuit onze dienst opgevolgd. Slikproblemen kunnen ontstaan na oncologische problematieken, neurologische uitval (CVA), ouderdom, slokdarmproblemen ... Aangepaste voeding wordt voorzien, de energie- en eiwitinname wordt berekend en bijgestuurd waar nodig.

Vanuit de dienst neurologie worden jaarlijks twee educatiesessies georganiseerd rond 'Parkinson' en 'Leven na een beroerte'. Een educatiesessie bestaat uit verschillende onderdelen waar ook het item voeding aan bod.

In het sportmedisch centrum kan je terecht voor een multidisciplinaire begeleiding bij sport. Hierbij zal je onder andere aangepast voedingsadvies krijgen.