AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Gent - Pediatrie

Kinderallergiecentrum

Ons gespecialiseerd kinderallergiecentrum richt zich tot kinderen met chronische klachten aan de luchtwegen, het maagdarmstelsel en/of de huid en tot kinderen die acute, vaak ernstige symptomen vertonen volgend op maaltijden, insectenbeten of inname van medicatie. Zo kan je bij ons terecht voor allergisch astma, atopisch eczeem en allergieën van uiteenlopende aard.

Het kinderallergiecentrum bevindt zich in het Medisch Centrum in Gentbrugge.

Het kinderallergieteam is multidisciplinair en bestaat uit een vaste kern van kinderartsen, kinderverpleegkundigen, kinderdiëtisten en allround administratief medewerksters. Bovendien wordt er ook beroep gedaan op consultentkinderartsen, met specialisatie in voedselallergie, astma, eczeem en anafylaxie. Deze consulten zijn afwisselend aanwezig op woensdag.

Artsen

Elke kinderarts heeft een bijkomende specialisatie.

 • Dr. Leus: voedselallergie, eczeem en anafylaxie
 • Dr. De Wilde: astma, eczeem en anafylaxie

Onze werking

Onze werking

Je kan in het kinderallergiecentrum terecht voor tal van onderzoeken, individuele begeleiding en ondersteuning:

 • uitgebreide anamnese en klinisch onderzoek
 • aanvullend onderzoek met huidtesten, bloedafname, longfunctie-onderzoek
 • geschreven uitleg rond type allergie, toediening van medicatie, huidverzorging, dieet
 • begeleiding door een diëtiste
 • intensieve samenwerking met de dienst kindergeneeskunde-allergologie van het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg Leuven.

Ons team zet in op het regelmatig herevalueren van allergische kinderen, net omdat we weten dat allergieën in de loop van de eerste vijftien levensjaren sterk onderhevig zijn aan veranderingen. Zo behouden we het overzicht en kunnen we snel bijsturen waar nodig met behulp van nieuwe preventiemaatregelen, medicatie-aanpassingen, uitbreiding of vereenvoudiging van diëten en/of bijkomende patiëntenteaching.

Diagnoses en behandelingen

Diagnoses en behandelingen

Het kinderallergiecentrum diagnosticeert en behandelt meerdere aandoeningen:

Informatiesessies

Informatiesessies

Anafylaxie

We bieden informatiesessies voor ouders, grootouders, kinderverzorgsters, leerkrachten en andere zorgverleners aan die instaan voor de dagelijkse opvang van een kind met een gevaarlijke voedselallergie. Deze informatiesessies zijn ook geschikt voor adolescenten met een hoog risico op anafylaxie.

Er kunnen maximaal vier volwassenen per kind deelnemen aan deze sessies. Wij vragen een bijdrage van 25 euro per kind. Betaling via facturatie na de sessie.

Vooraf inschrijven is verplicht.

Locatie

Vergaderzaal Medisch Centrum Maria Middelares, Kliniekstraat 27 in Gentbrugge

Studies

Studies

Als gespecialiseerd centrum vinden we het belangrijk om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek. Momenteel werken we actief aan volgende studies in samenwerking met de dienst kindergeneeskunde-allergologie van het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg Leuven:

 • herintroductie melk aan de hand van de ‘melkladder'
 • herintroductie van ei bij kinderen met een IgE-gemedieerde ei-allergie (TETI-studie)
 • inspanningsgebonden astma bij jonge atleten.

Contact

Contact

Aanmelden

Patiënten (van 0 tot 14 jaar) kunnen door verwijzers aangemeld worden door te mailen naar kinderallergiecentrum@mijnziekenhuis.be of te bellen naar het secretariaat van de kinderartsen op 09 246 82 00.

Vermeld in je e-mail steeds volgende gegevens:

 • naam en geboortedatum van het kind
 • e-mailadres doorverwezen patiënt
 • adres patiënt
 • telefoonnummer patiënt

Als patiënt word je nadien zelf gecontacteerd voor het vastleggen van een afspraak door onze allround medewerker. De doorverwijzende arts wordt met evolutieverslagen op de hoogte gehouden.

Gent - secretariaat pediatrie

Tel: +32 9 246 82 00

Raadpleging is enkel mogelijk na afspraak online, of via het secretariaat (van 8.15 tot 12.30u. en van 13.30 tot 17.00u.).

Locatie