AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Voedselallergie

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Een voedselallergie is een afwijkende reactie van het afweersysteem op bepaalde, doorgaans ongevaarlijke voedingseiwitten (allergenen) zoals koemelk, soja, ei, noten, kiwi … Een voedselallergie komt voor bij 1 op 13 kinderen op de leeftijd van een jaar en daalt naar 2 tot 4 % van de kinderen op de leeftijd van zes jaar, om nadien min of meer stabiel te blijven.

Voedselallergie is geen voedselintolerantie

De termen voedselallergie en voedselintolerantie worden vaak door elkaar gebruikt. Bij een allergie reageert het lichaam op een voedingseiwit, bij een intolerantie op suikers (bv. lactose of melksuiker). Vaak kunnen patiënten met een intolerantie kleine hoeveelheden suikers verteren. Ook de symptomen zijn anders van aard. Bij een intolerantie zullen de klachten nooit levensbedreigend zijn (in tegenstelling tot een allergische reactie).

Symptomen

De reactie kan heel verschillend van aard zijn, zoals een reactie van de huid, luchtwegen, mond, keel, maag of darmen. De ernst van de reactie hangt af van het type allergeen, de bereidingswijze en de ingenomen hoeveelheid. Soms kan een heel kleine hoeveelheid van het allergeen ('sporen') al een reactie geven.

Meer info hierover is te vinden in onderstaande brochure:

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Diagnose

  • uitgebreide anamnese en klinisch onderzoek
  • eventueel aanvullend onderzoek met huidtesten en bloedafname, uitgevoerd door onze kinderverpleegkundige
  • bespreking van de resultaten en opstellen van een behandelplan op maat

Behandeling

  • begeleiding door onze diëtiste
  • informatie en demonstratie rond het gebruik van medicatie
  • informatiesessies anafylaxie

Informatiesessies anafylaxie

De anafylaxiesessies zijn bedoeld voor ouders, grootouders, kinderverzorgsters, leerkrachten en andere zorgverleners die instaan voor de dagelijkse opvang van een kind met een gevaarlijke voedselallergie, en ook voor adolescenten met een hoog risico op anafylaxie.

Het herkennen en correct behandelen van een anafylactische reactie komt in deze informatiesessie uitgebreid aan bod. Zo hopen we door teaching, naast bewustwording ook angstreductie te bereiken.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024