AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Astma treft, afhankelijk van de gehanteerde definitie, 5 tot 20 % van de schoolgaande kinderen, en is hiermee de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen de westerse landen.

We maken een onderscheid tussen verschillende soorten astma:

  • Allergisch astma: in dit geval worden de luchtwegklachten veroorzaakt of worden ze erger bij contact met prikkels waarvoor je allergisch bent, bijvoorbeeld huisstofmijt of bepaalde grassen/bomen. Ook allergenen in voeding kunnen een negatieve invloed uitoefenen op het astma.
  • Niet-allergisch astma: in dit geval wordt je astma niet veroorzaakt door allergische prikkels. Uitlokkende factoren hierbij zijn bijvoorbeeld koude of uitlaatgassen.
  • Inspanningsastma: hierbij worden je astmatische klachten uitgelokt tijdens of na inspanningen.

Symptomen

Astma wordt gekenmerkt door volgende klachten: kortademigheid, hoesten en/of piepende ademhaling.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Diagnose

  • uitgebreide anamnese en klinisch onderzoek
  • eventueel aanvullend onderzoek met huidtesten en longfunctieonderzoek, uitgevoerd door onze kinderverpleegkundige

Behandeling

  • bespreking van de resultaten en opstellen van een behandelplan op maat
  • informatie en demonstratie rond het gebruik van medicatie

Educatiefilmpjes

Bekijk hier hoe je je kind correct laat inhalen.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties
Pediatrie

Laatste publicatiedatum: 10/10/2023
Verantwoordelijk auteur: Dr. Degraeuwe Jelle