Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Astma treft, afhankelijk van de gehanteerde definitie, 5 tot 20 % van de schoolgaande kinderen, en is hiermee de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen de westerse landen.

We maken een onderscheid tussen verschillende soorten astma:

  • Allergisch astma: in dit geval worden de luchtwegklachten veroorzaakt of worden ze erger bij contact met prikkels waarvoor je allergisch bent, bijvoorbeeld huisstofmijt of bepaalde grassen/bomen. Ook allergenen in voeding kunnen een negatieve invloed uitoefenen op het astma.
  • Niet-allergisch astma: in dit geval wordt je astma niet veroorzaakt door allergische prikkels. Uitlokkende factoren hierbij zijn bijvoorbeeld koude of uitlaatgassen.
  • Inspanningsastma: hierbij worden je astmatische klachten uitgelokt tijdens of na inspanningen.

Symptomen

Astma wordt gekenmerkt door volgende klachten: kortademigheid, hoesten en/of piepende ademhaling.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Diagnose

  • uitgebreide anamnese en klinisch onderzoek
  • eventueel aanvullend onderzoek met huidtesten en longfunctieonderzoek, uitgevoerd door onze kinderverpleegkundige

Behandeling

  • bespreking van de resultaten en opstellen van een behandelplan op maat
  • informatie en demonstratie rond het gebruik van medicatie

Educatiefilmpjes

Bekijk hier hoe je je kind correct laat inhalen.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties
Pediatrie

Laatste publicatiedatum: 17/05/2023
Verantwoordelijk auteur: Dr. Degraeuwe Jelle