AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Aandoeningen & ziekten

Cardiochirurgie is vooral aangewezen bij onderstaande aandoeningen.

Onderzoeken & behandelingen

Onderzoeken & behandelingen

De meest voorkomende ingrepen zijn overbruggingsoperaties (coronaire bypass) en klepoperaties. Ook in deze tak van de chirurgie wordt ernaar gestreefd om minder invasief te werken met een kleinere snede. Op die manier bespoedigen we het herstel en beperken we littekens. Sommige klepoperaties kunnen bijvoorbeeld al plaatsvinden met een kijkoperatie.

Je zoekopdracht leverde geen resultaten op.