AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Ligfiets echocardiografie

Wat is het?

Wat is het?

Soms geeft een echocardiografie in rust onvoldoende informatie over het hart omdat bepaalde afwijkingen pas optreden bij inspanning van het hart. Tijdens een ligfiets echocardiografie wordt een echocardiografie genomen tijdens een fysieke inspanning. De fysieke inspanning wordt bekomen door te fietsen in liggende houding op een speciale ligfiets.

Hoe verloopt het?

Hoe verloopt het?

Voorbereiding

Een bijzondere voorbereiding is niet nodig. Zorg voor gemakkelijke kleding en schoenen waarin je goed kan bewegen. Nadat je je bovenlichaam hebt ontbloot, neem je plaats in half liggende houding op de ligfiets. Op de borstwand worden ECG elektroden bevestigd om je hartritme op te volgen. Rond de bovenarm wordt een bloeddrukmeter bevestigd.

Je wordt gefixeerd op de ligfiets met een band rondom je middel. Om het hart goed in beeld te brengen, word je lichtjes op je linkerzij gekanteld.

Onderzoek

Er zal je gevraagd worden om te fietsen. De fietsweerstand wordt geleidelijk aan opgedreven. Bij elk stadium zal de cardioloog met een echotoestel beelden van het hart maken. Als je niet meer verder kan fietsen, zeg je dit tegen de cardioloog of de verpleegkundige.

Als de maximale belasting is bereikt, zal jou gevraagd worden om nog enkele minuten uit te bollen (zonder weerstand fietsen). In deze herstelfase kunnen polsslag en bloeddruk langzaam terug zakken naar hun beginwaarden.

Nazorg

Na het onderzoek kan je je wat moe voelen. Het hart, maar ook de rest van het lichaam heeft een inspanning geleverd.

Welke risico's zijn er?

Welke risico's zijn er?

Je kan wat kortademig worden tijdens de inspanning. Dit is normaal en zal meestal snel weer overgaan. Als je druk of pijn krijgt in de borststreek, moet je de arts hiervan verwittigen.

Tijdens het onderzoek word je voortdurend gemonitord met behulp van het elektrocardiogram en de bloeddrukmeting. Door deze metingen kunnen mogelijke ritmestoornissen tijdig ontdekt worden. Apparatuur en medicijnen om eventuele ritmestoornissen te behandelen zijn altijd aanwezig.

Resultaat

Resultaat

Op het einde van de consultatie zal de cardioloog de bevindingen van de echografie met jou bespreken, net als de mogelijke wijzigingen in behandeling die hiervan het gevolg kunnen zijn.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Provenier Frank