AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Interventionele radiologie

Wat is het?

Wat is het?

Interventionele radiologie is een subdiscipline binnen de radiologie die zich toelegt op minimaal invasieve procedures, door gebruik te maken van hoog-geavanceerde beeldvormingstechnieken. Dit zowel voor diagnose als behandeling van tal van aandoeningen in zowat elk orgaansysteem.

Door deze minimaal invasieve aanpak is er een kleiner risico op complicaties, een verminderde pijn na de ingreep en een sneller herstel mogelijk in vergelijking met klassieke chirurgie.

Met behulp van echografie, röntgen- of CT-doorlichting worden instrumenten en materialen doorheen de huid op de juiste plaats gedirigeerd. Deze ingrepen worden meestal onder lokale verdoving en in dagbehandeling uitgevoerd.

Er is een hele waaier aan aandoeningen die in aanmerking komen voor een minimaal invasieve therapie.

De evaluatie, behandeling, postoperatieve nazorg en follow-up gebeurt door de interventieradioloog in nauwe samenwerking met verwijzende arts zodat een optimale longitudinale zorg (= onderzoek over een langer verloop van tijd) kan gegarandeerd worden.

Voor professionals

Voor professionals

Hieronder geven we een overzicht van de soorten onderzoeken en behandelingen die we op deze manier kunnen aanbieden. Deze informatie is bestemd voor (huis)artsen:

Interventionele Oncologie (IO)

 • Therapie:
  • chemo-embolisatie (DEB-TACE)
  • SIRT (selectieve interne radiatie therapie) met Y-90
  • percutane ablatie van tumor (RFA, MWA, cryoablatie)
 • Ondersteunende procedures:
  • biopsie (percutaan, tranjugulair) van o.a. lever, nier, bijnier, long, bot …
  • drainages (pleuravocht, ascites) +/- getunnelde verblijfskatheter (PleurX, Tenckhoff)
  • behandeling van maligne stenosen door middel van drainage/stenting (vb. galwegdrainage, nefrostomie …)
  • veneuze access: PICC, armpoort
  • vena portae embolisatie voorafgaand aan leverchirurgie

Gynaecologische aandoeningen

Vasculaire pathologie

 • Klassieke diagnostische angiografie (visceraal, cerebraal,…)
 • Dilatatie en stenting van slagaders en aders
 • Behandeling van (viscerale) aneurysmata
 • Behandeling van een varicocoele
 • TIPSS en embolisatie van viscerale varices (BRTO)
 • Preoperatieve embolisatie van bloedvaten
 • Embolisatie van gastro-intestinale bloedingen
 • Behandeling van hemoptoë – arteria bronchialis embolisatie
 • Behandeling van massieve longembolen d.m.v. trombectomie
 • CVA therapie – mechanische cerebrale trombectomie

Niet-vasculaire pathologie

 • Percutane drainages (en sclerotherapie) van cysten, lymfocoeles, seromen, abcessen
 • Percutane transhepatische cholangiografie (PTC) met drainage of stenting
 • Percutane nefrostomie
 • Percutane Radiografische Gastrostomie (PRG), percutane (gastro)ileostomie, percutane caecostomie
 • Vertebroplastie
 • Percutane extractie (intravasculair) vreemd lichaam
 • Complexe intra-articulaire infiltratie (o.a. atlanto-dentaal, dorsale facetinfiltraties, n. pudendus infiltratie)

Contact

Contact

Een consultatie bij de interventieradioloog kan ingepland worden via:

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024