AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Endovasculaire behandeling van een varicocoele

Wat is het?

Wat is het?

Een endovasculaire behandeling van een varicocoele is een behandeling die we langs de bloedvaten uitvoeren ter behandeling van een spatader van de teelbal.

We doen dit door emobilisatie. Dit is een methode om via een katheter (klein buisje), de varicocoele af te sluiten, zodat er geen bloed kan blijven staan in het adernetwerk rondom de teelbal en waarbij goed functionerende aders de afvloei van het bloed kunnen overnemen.

Het onderzoek gebeurt onder doorlichting (röntgenstralen of X-stralen) en wordt uitgevoerd door een interventioneel radioloog, een arts-specialist die speciaal getraind is om dergelijke behandelingen uit te voeren.

De vraag tot behandeling wordt gesteld door een uroloog of fertiliteitsspecialist in samenspraak met de interventioneel radioloog en dit na klinisch onderzoek en vaak ook een echografie van de teelbal.

Voordelen behandeling

Voordelen behandeling
 • Minimaal ingrijpende methode (huidsnede van +/- 2 mm in de (rechter) lies die even effectief (doeltreffend) is als de chirurgische methode.
 • Gebeurt onder lokale anesthesie (verdoving).
 • Lage kans op verwikkelingen, lager dan bij chirurgie (operatie).
 • Verloopt via een dagopname.
 • Sneller herstel dan bij chirurgie (operatie).

Mogelijke risico's

Mogelijke risico's

Een varicocoele embolisatie is een zeer veilige behandeling, maar zoals bij elke behandeling zijn er bepaalde risico’s aan verbonden:

 • Zoals bij elke ingreep waarbij men de huidbarrière passeert, is er een kans op infectie.
 • Er is een allergische reactie op jodiumhoudende contraststof mogelijk. Als je vroeger al gereageerd hebt op contraststof vergeet dit dan niet te melden aan de arts of verpleging.
 • Bloeduitstorting in de lies ter hoogte van de punctieplaats. Dit is een tijdelijk probleem, de bloeduitstorting zal uit zichzelf verdwijnen.
 • Vage rug- en liespijn als gevolg van het afsluiten van de ‘defecte’ ader. Deze pijn houdt vaak maximaal 24 uur aan maar kan in uitzonderlijke gevallen soms één week aanhouden. De symptomen kunnen met behulp van een lichte pijnstiller goed onder controle gehouden worden.
 • Zeer zeldzaam: schade aan de ader die met de katheter wordt aangehaakt.
 • Zeer zeldzaam: verplaatsing van het embolisatiemateriaal naar niet-defecte venen.

Het defecte bloedvat kan via een chirurgische ingreep ook afgebonden worden langs een huidincisie (insnede) of via een kijkoperatie (laparascopisch). Voor meer uitleg kan je hiervoor terecht bij een uroloog.

Verloop behandeling

Verloop behandeling

Voorbereiding behandeling

 • Medicatie die een invloed heeft op de bloedstolling (aspirine, clopidogrel, warfarine, DOAC’s) moet gestopt worden voor de behandeling. Neem je deze medicatie, contacteer dan de dienst radiologie minstens een week voor de behandeling.
 • Medicatie voor diabetes moet aangepast worden voor de behandeling. Neem je deze medicatie, contacteer dan
  de dienst radiologie.
 • Ben je allergisch voor bepaalde stoffen (medicatie, latex, contraststof)? Vergeet dit dan niet te melden bij je opname.
 • Je moet nuchter zijn voor deze behandeling:

Aard voedingVoorbeeldToegestaan tot ten laatste
Normale maaltijdmiddernacht vóór de ingreep of het onderzoek
Lichte maaltijdBv. een boterham of toast met confituur. Gefrituurde/vette voedingsmiddelen of vlees vallen hier niet onderzes uur vóór de ingreep of het onderzoek
ZuivelproductenMelk, flesvoeding kind, yoghurt …zes uur vóór de ingreep of het onderzoek
Borstvoedingvier uur vóór de ingreep of het onderzoek
DrankenNaar wens: water, suikerwater, sportdranken, heldere fruitsappen zonder vruchtvlees (appelsap, druivensap)

Maximaal
een kopje: heldere thee en koffie zonder melk
twee uur vóór de ingreep of het onderzoek
 • heldere dranken tot dan blijven drinken = aanbevolen! (geen melkproducten!)
 • uitzondering: ingrepen aan maag- en darmstelsel (daarbij volg je de instructies van je behandelend arts op)

Behandeling

De behandeling wordt uitgevoerd in een speciaal hiervoor ontworpen zaal (angiografiezaal) die gebruik maakt van röntgenstralen.

 • Je ligt op de rug tijdens de behandeling en je krijgt een operatiehemd om aan te doen.
 • Je lies wordt onthaard en ontsmet en je lichaam wordt steriel afgedekt met een blauw laken. Ook de arts en assisterende verpleegkundige zullen een steriele schort, masker en muts dragen.
 • Na toediening van lokale verdoving van de lies wordt de liesader aangeprikt en wordt er een fijn buisje (katheter) opgeschoven tot in de defecte ader naar de teelbal.
 • Met contraststof wordt er een afbeelding van de ader gemaakt om de klinische diagnose te bevestigen. Het inspuiten van de contraststof geeft een warm gevoel en sommige patiënten hebben het gevoel dat ze moeten plassen.
 • Vervolgens wordt de ader door middel van lijm afgesloten. Dit kan een zeer kort maar intens branderig en warm gevoel met zich meebrengen dat enkele seconden aanhoudt.
 • Na het afsluiten van het bloedvat wordt de katheter verwijderd uit de lies en wordt er gedurende een 5-tal minuten stevig afgedrukt.

De totale duur van de ingreep bedraagt +/- 1 uur.

Bij 5-10% van de patiënten met een varicocoele kan er na het inspuiten van contraststof geen varicocoele aangetoond worden of kan er door de complexiteit van de anatomie geen katheter geplaatst worden in het ‘defecte’ bloedvat: in deze gevallen kan er bijgevolg ook geen embolisatie plaatsvinden en zal de varicocoele via een chirurgische ingreep behandeld moeten worden.

Na de behandeling

Na een kort verblijf in de ontwaakruimte kom je terug op de afdeling waar de opname plaatsvond.

Hier krijg je minstens twee uur bedrust en wordt de punctieplaats, je bloeddruk en je pols gecontroleerd.

Nadien kan je je voorzichtig klaarmaken en onder begeleiding het ziekenhuis verlaten.

Richtlijnen voor thuis

Richtlijnen voor thuis
 • Rust gedurende de rest van de dag.
 • Hervatten van normale activiteiten kan na 24 uur, zware fysieke inspanningen moet je vermijden gedurende 48 uur.
 • Indien je koorts hebt, neem dan contact op met de dienst Radiologie.
 • Indien je ongerust bent of je voelt je ongemakkelijk en denkt dat medische controle noodzakelijk is, kan je steeds contact opnemen met de dienst Radiologie van het ziekenhuis, je uroloog, huisarts of de dienst Spoedgevallen.

Resultaat

Resultaat

Een drietal maand na de procedure zal er een controle gebeuren door de verwijzende arts en/of door de interventioneel radioloog die de behandeling heeft uitgevoerd.

Brochure

Brochure

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Schoofs Christophe