AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Spatader teelbal

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Een varicocoele is een spatader van de bloedvaten van de teelbal. Het is een goedaardige aandoening die bij ongeveer 15% van de jongvolwassenen voorkomt. De aandoening ontstaat in het begin van de puberteit, bijna altijd aan de linkerkant.

Op latere leeftijd blijkt dat 20% van de volwassenen mannen met een varicocoele vruchtbaarheidsproblemen vertonen. De spermakwaliteit kan verbeteren na een spataderbehandeling.

De meeste varicocoeles gaan niet gepaard met klachten en worden dan ook vaak bij toeval ontdekt tijdens lichamelijk onderzoek.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Hoe wordt de diagnose gesteld?

  • Lichamelijk onderzoek: de arts (of de patiënt) stelt een kluwen bloedvaatjes vast boven de teelbal gelegen (voelt als wormen) en kan de ernst van de aandoening inschatten (graad 1 tot 3).
  • Echografie met Doppler: de arts meet de terugvloei van bloed in de spatader. Hij meet ook de grootte van de teelbal om te kijken of er sprake is van beschadiging van de aangetaste teelbal.

Behandeling

Een varicocoele behoeft niet altijd een behandeling. De beslissing om over te gaan tot een behandeling is afhankelijk van allerlei factoren zoals de ernst van de varicocoele, eventuele schade aan de teelbal, de leeftijd bij diagnose, de aanwezigheid van vruchtbaarheidsproblemen. Als besloten wordt om een varicocoele actief te behandelen, zijn er verschillende behandelingswijzen:

  1. Embolisatie van de aders: de teelbalader wordt via de nierader opgezocht en geëmboliseerd (dicht gespoten).
  2. Laparoscopisch afbinden van de aders: dit gebeurt via een laparoscopie of kijkoperatie in de buik.
  3. Via het lieskanaal wordt de teelbalader afgebonden: hiervoor moet een huidincisie in de liesstreek gemaakt worden.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Ameye Filip