AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Nierbiopsie

Wat is het?

Wat is het?

Een nierbiopsie is een onderzoek waarbij met een speciale naald (= biopsienaald) stukjes weefsel worden weggenomen uit één nier.

Dat gebeurt door de nier aan te prikken, door de huid heen, na lokale verdoving.

Het aanprikken van de nier gebeurt met behulp van een echografie en uitzonderlijk met behulp van een CT-scan. Deze technieken laten toe de nier en de naald in beeld te brengen.

Het onderzoek zelf vindt plaats op het operatiekwartier en wordt uitgevoerd door een interventieradioloog. Dat is een radioloog die gespecialiseerd is in het uitvoeren van minimaal invasieve procedures onder beeldvorming.

De stukjes weefsel worden in het laboratorium onder de microscoop onderzocht. Zo kunnen we de aard en de ernst van je nierprobleem vaststellen en de juiste behandeling opstarten.

Voorbereiding op de ingreep

Voorbereiding op de ingreep

Tijdens de consultatie zal de nefroloog (= nierspecialist) je medicatiegebruik bevragen.

 • Vermeld het zeker als je bloedverdunners neemt (bv. Marevan®, Sintrom®, Plavix®, Asaflow®, Cardioaspirine®, Xarelto®, Eliquis®, Pradaxa®). In overleg met de nefroloog worden de bloedverdunners een aantal dagen voor de nierbiopsie gestopt. Dat gebeurt om een mogelijke bloeding na de biopsie te vermijden.
 • Ook eventuele andere medicatie komt aan bod. Sommige medicijnen mag je gewoon verder nemen.

Ben je allergisch voor bepaalde stoffen (medicatie, latex, contraststof)? Vergeet dat dan niet te melden tijdens de consultatie bij je nefroloog en bij de opname.

Als je zwanger bent, dan moet je dat zeker doorgeven aan je nefroloog. Een biopsie wordt bij zwangerschap slechts bij uitzondering uitgevoerd.

Laat ook een bloedafname laat uitvoeren bij de huisarts of nefroloog, met nazicht van de stolling. Je nefroloog of interventieradioloog kan de biopsie pas laten doorgaan wanneer de resultaten van het bloedonderzoek ontvangen werden.

Verloop van de ingreep

Verloop van de ingreep
 • Op de dag van de ingreep mag je ’s morgens thuis een licht ontbijt nemen, aangezien de biopsie meestal rond de middag gebeurt. Bekijk hier de richtlijnen rond voeding en drinken.
 • In het ziekenhuis zal een verpleegkundige je gegevens noteren. Je bloeddruk, pols en temperatuur worden gemeten en eventueel gebeurt er nog een laatste bloedafname.
 • Je krijgt van de verpleegkundige een operatiehemd om aan te trekken op de kamer.
 • Een kwartier voor het onderzoek word je met je bed naar de radiologische interventiezaal in het operatiekwartier gebracht. Je wordt gevraagd om in rechter- of linkerzijlig plaats te nemen. Het onderzoek start met een echografisch onderzoek van de nier. Zo wordt het mogelijk om een goede aanprikplaats te bepalen op de huid. Eventueel worden enkele kussens in de lende aangebracht om de nier makkelijker aanprikbaar te maken. De huid wordt ontsmet en er wordt een steriele doek aangebracht. Vervolgens wordt de huid en onderhuid lokaal verdoofd tot aan de nier, onder echografische begeleiding. Dat gaat gepaard met een branderig gevoel dat na enkele seconden weer verdwijnt.
 • Vrijwel onmiddellijk hierna wordt de naald geplaatst. Enkele (meestal drie) stukjes weefsel (= biopten) worden genomen uit de onderzijde van de nier. Dat is meestal pijnloos, je hoort enkel een ‘klik’ wanneer het weefselstaal genomen wordt.
 • Na de biopsie wordt er stevig nagedrukt ter hoogte van de aanprikplaats.
 • Voor je de operatiezaal verlaat, wordt een laatste echografische controle uitgevoerd.

Na de ingreep

Na de ingreep
 • Na het onderzoek en indien er geen problemen zijn, mag je na een uurtje iets eten of drinken.
 • Je blijft gedurende max. 24 uur in bed liggen, in ruglig. Je mag niet opstaan tot na de controle echografie/ bloedafname de volgende ochtend. Tot zes uur na de ingreep wordt een zandzak geplaatst ter hoogte van de plaats waar de punctie plaatsvond. Deze maatregelen zijn nodig om het risico op een bloeding ter hoogte van de punctieplaats te minimaliseren.
 • Op de kamer komt de verpleegkundige regelmatig bloeddruk en pols controleren. Het verband dat op de aanprikplaats is aangebracht, wordt regelmatig gecontroleerd.
 • Om bloedingen te voorkomen mag je niet opstaan om naar het toilet te gaan. Indien nodig vraag je een bedpan of urinaal. De eerste urine kan roze of rood gekleurd zijn. Dat is normaal en komt door het aanprikken van de nier.
 • Verwittig bij pijn of ongemak steeds de verpleegkundige.
 • Je blijft één nacht in het ziekenhuis voor verdere observatie en controle. De ochtend na de biopsie krijg je op de afdeling radiologie een echografie ter controle van de nieren. Op de afdeling gebeurt er nog een bloedafname. Nadien beslist de behandelende nefroloog of je het ziekenhuis mag verlaten.
 • Voor het ontslag uit het ziekenhuis wordt een datum voor je volgende consultatie bij de nefroloog afgesproken. Tijdens deze consultatie wordt het resultaat van je biopsie en de verdere behandeling besproken.

Richtlijnen voor thuis

Richtlijnen voor thuis

De eerste week na de biopsie mag je geen zware inspanningen verrichten.

Heb je na ontslag uit het ziekenhuis een van onderstaande symptomen? Neem contact met de dienst nefrologie of, buiten de kantooruren, met de dienst spoedgevallen van het ziekenhuis.

KoortsRoodroze urine
Pijn ter hoogte van de biopsieplaats

Algemeen onwel


Brochure

Brochure

Meer info over een nierbiopsie en mogelijke complicaties vind je in de brochure hieronder.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Schoofs Christophe, Dr. De Vleeschouwer Mieke