AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Elektrische cardioversie

Wat is het?

Wat is het?

Met een elektrische cardioversie willen we een ritmestoornis (meestal voorkamerfibrillatie) stoppen en omzetten in een normaal sinusritme.

Hoe verloopt het?

Hoe verloopt het?

Voorbereiding

Je wordt opgenomen via daghospitalisatie. Je moet voor de opname nuchter zijn. Dit is minimaal 2 uur voor heldere vloeistoffen (enkel water, thee en koffie), minimaal 6 uur voor een lichte maaltijd en melkproducten, minimaal 8 uur voor een normale maaltijd. De medicatie mag worden ingenomen, zoals afgesproken met de arts.

Er zal soms een bloedafname gebeuren. Je krijgt een operatiehemd aan en de verpleegkundige plaatst een infuus in je arm, om later medicatie toe te dienen.

De ingreep gaat door in de hartkatheterisatiezaal of op de hartbewaking.

Ingreep

Er worden 3 tot 6 kleefelektroden aangebracht om het hartritme te volgen. Je krijgt de manchet van de bloeddrukmeter om je arm. Zo kunnen we je goed monitoren tijdens de ingreep.

De behandeling vindt plaats zonder dat je er iets van voelt. De anesthesist dient de slaapmedicatie toe via het infuus. Je krijgt extra zuurstof via een masker. Als je slaapt, wordt een stroomstoot van maximaal 360 J gegeven met een defibrillator om het hartritme te herstellen. Ter bescherming van de huid worden twee gelblaadjes op de borstkas geplaatst.

Nazorg

Na de cardioversie word je binnen enkele minuten wakker. Het eerste uur wordt de stabiliteit van het hartritme gevolgd met de monitor. Nadien krijg je een lichte maaltijd en mag je naar huis. Zorg er voor dat iemand jou kan begeleiden, want je mag dezelfde dag niet met een voertuig rijden.

Om het sinusritme te behouden kan nadien bijkomende medicatie worden gegeven.

Welke risico's zijn er?

Welke risico's zijn er?

Door de ritmestoornis kunnen er klonters gevormd worden in het hart. Als deze klonters kleine bloedvaatjes blokkeren, kunnen ze hart- of herseninfarct veroorzaken. Om dit risico te verminderen zal er bloedverdunnende medicatie opgestart worden. Bovendien kan met een echocardiografie via de slokdarm de aanwezigheid van klonters in het hart worden gecontroleerd. Dit laatste onderzoek kan tijdens of voorafgaand aan de verdoving gebeuren. De kans op deze complicatie is minder dan 0,5%.

Huidirritatie of beperkte brandwonden ter hoogte van de contactpunten zijn mogelijk. Een ontstekingsremmende zalf kan dit verzachten.

Resultaat

Resultaat

Je arts of verpleegkundige kan je onmiddellijk na de procedure zeggen of de procedure succesvol was. In 95% van de gevallen is de cardioversie succesvol.

Brochure

Brochure

Meer info vind je in onderstaande brochure.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Provenier Frank