AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Voorkamerfibrillatie en -flutter

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Voorkamerfibrillatie is een chaotische elektrische activiteit in de voorkamers van het hart, met een frequentie van 350 tot 450 trillingen per minuut. De doorgeleiding naar de kamers is hierdoor onregelmatig en meestal versneld.

Voorkamerflutter is een versnelde elektrische activiteit in de voorkamer met een frequentie van 250 tot 350 trillingen per minuut. De doorgeleiding naar de kamers is ook hier versneld, maar wel regelmatig.

Voorkamerflutter lijkt erg op voorkamerfibrillatie, en beide ritmestoornissen kunnen in elkaar overgaan.

Symptomen

Voorkamerfibrillatie en -flutter veroorzaken klachten zoals

  • hartkloppingen.
  • verminderd inspanningsvermogen door kortademigheid of pijn op de borstkas.
  • duizeligheid of zelfs flauwvallen.
  • moeheid.

Risico's

Er is een risico op het ontstaan van hartverzwakking. Daarnaast kunnen zich klonters vormen in de hartkamers die, als ze meegevoerd worden, embolen veroorzaken in de hersenen of elders.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

De ritmestoornis kan kort duren en terugkeren maar daarna langdurig tot voortdurend aanwezig zijn. Soms is ze enkel te stoppen door een medische tussenkomst (medicatie of shock). Als medicatie de klachten niet kan onderdrukken, is een ablatie van de ritmestoornis door de cardioloog een optie. Tenslotte kan ook een operatie de ritmestoornis verhelpen.

  • Paroxysmaal betekent dat het atriumfibrilleren maximaal 24 uur duurt. Het zijn aanvallen van voorkamerfibrillatie, afgewisseld met periodes van normaal sinusritme.
  • Permanent betekent dat de ritmestoornis niet meer spontaan verdwijnt.

Voor het verhelpen of voorkomen van voorkamerfibrillatie en -flutter kan een beroep gedaan worden op medicatie, cardioversie, ablatie of een maze-operatie.

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024