AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Slokdarmkanker

Wat is het?

Wat is het?

De slokdarm of oesofagus is een onderdeel van het spijsverteringsstelsel dat begint aan de bovenkant in de farynx of keelholte om te eindigen aan de andere kant bij de maag. De slokdarm wordt naar onder toe afgesloten door een onderste slokdarmsluitspier zodat het terugstromen van maaginhoud naar de slokdarm (reflux) voorkomen wordt.

Slokdarmkanker of oesofaguscarcinoom is een vorm van kanker in de slokdarm. Meestal betreft het een adenocarcinoom of plaveiselcarcinoom van het slijmvlies van de slokdarm.

Mogelijke oorzaken

Mogelijke oorzaken

Roken en overmatig alcoholgebruik blijven één van de meest voorkomende oorzaken van slokdarmkanker. Andere mogelijke risicofactoren zijn:

Symptomen

Symptomen

Typische symptomen zijn slikstoornissen en pijn. De slikstoornis is kenmerkend omdat drinken weinig problemen geeft, terwijl hard en droog voedsel moeilijk verdragen wordt. Als voedsel niet kan passeren treedt vaak regurgitatie of braken op .

Andere symptomen kunnen heesheid en chronische hoest, gewichtsverlies, pijn in de borststreek en het overgeven van bloed zijn.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Als de diagnose van slokdarmkanker gesteld is, is het belangrijk een optimaal inzicht te krijgen van de omvang van de ziekte, door het ziektestadium zo correct mogelijk te bepalen. Deze informatie is bepalend voor de keuze van behandeling en voor de prognose.

Doorgaans is er sprake van een stapsgewijze groei met aantasting van een deel van de slokdarmwand en nadien de gehele wand. Wanneer kankercellen losraken van de oorspronkelijke tumor en voldoende diep zijn doorgedrongen om de bloed- en lymfevaten te bereiken, kunnen ze ontsnappen en klieren koloniseren. Als een losgeraakt klompje kankercellen zich elders in het lichaam gaat ‘nestelen’, ontstaat een uitzaaiing of metastase. Slokdarmkankercellen komen op die manier soms in andere organen terecht.

Bij het bepalen van het stadium wordt een wereldwijd gehanteerde classificatie gebruikt, de TNM-classificatie (TumorNodusMetastase classificatie), waarbij gekeken wordt in hoeverre de tumor doorheen de slokdarmwand is gegroeid (T), of er al dan niet lymfeklieren zijn aangetast (N) en of er al dan niet metastasen zijn (M).

Behandeling

Behandeling

De behandeling van slokdarmkanker is complex en bestaat uit een gespecialiseerd team. De meest toegepaste behandelingen zijn oncologische chirurgie, radiotherapie en chemotherapie. Ook klinische studies kunnen soms een uitweg bieden en je toegang geven tot de allernieuwste behandelingen.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024