AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Bachelor- en masterproeven

Wil je een aanvraag doen voor een bachelorproef, masterproef of een andere (school)opdracht? Volg dan de volgende vier stappen:

  1. Een goede voorbereiding is het halve werk: we verwachten van een gemotiveerde student een goede, uitgebreide voorbereiding.
  2. Een interne contactpersoon: we moedigen studenten aan om een promotor binnen het ziekenhuis te zoeken en hiermee rechtstreeks contact op te nemen.
  3. Centrale aanmelding via de website: de student dient zijn gemotiveerd voorstel in via het formulier op de website (zie hieronder), bij voorkeur na contact met een promotor binnen het ziekenhuis.
  4. Goedkeuring zorgmanagementteam en ethisch comité: studenten hebben goedkeuring nodig als zij willen werken met patiënten, patiëntengegevens of medewerkers omtrent een zorggerelateerd thema. Na het indienen van het voorstel start de goedkeuringsflow en zal je op de hoogte worden gehouden.

Heb je nog vragen of wil je bijkomende informatie? Neem dan contact op via klinische.studies@mijnziekenhuis.be.

{"class":"validate","formAttributes":{"data-title":"Aanvraag bachelor- en masterproeven Gent en Deinze"}}

OVER DE STUDENT

Meerdere keuzes mogelijk.

OVER DE BEGELEIDER VANUIT HET OPLEIDINGSINSTITUUT

OVER CONTACTPERSOON AZMM (indien reeds contact gehad)

BESCHRIJVING VAN HET ONDERZOEK

  • Doel van het project/onderzoek
  • Begin- en einddatum
  • Samenvatting: doelstelling, opzet (populatie, steekproef, methode), verwachte resultaten

Voor klinische studies: klik hier

Stuur jouw beschrijving door in PDF - max. één pagina

Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB. Toegestane bestandstypen: pdf.

VERTROUWELIJKHEIDSVERKLARING - STUDENTEN EN STAGIAIRS

Ondergetekende verklaart de vertrouwelijkheidsverklaring gelezen en goedgekeurd te hebben.

Je ontvangt een bevestigingsmail nadat je dit formulier succesvol hebt verstuurd. Bekijk ook zeker de spam-folder in je inbox.