Bachelor’s and master’s theses

Want to apply for an undergraduate thesis, master's thesis or another (school) assignment? Then complete the following four steps:

  1. Good preparation is half the battle: we expect good, comprehensive preparation from a motivated student.
  2. An internal contact person: we encourage students to find a supervisor within the hospital and to contact them directly.
  3. Central application via the website: the student submits his/her motivated proposal with the form on the website (see below), preferably after contacting a supervisor in the hospital.
  4. Care management team and ethics committee approval: students need approval if they want to work with patients, patient data or staff on a care-related topic. After submitting the proposal, the approval flow will start and you will be kept informed.

Do you have any questions or would like additional information? Please contact us at klinische.studies@mijnziekenhuis.be.

This form is only available in Dutch.

OVER DE STUDENT

Meerdere keuzes mogelijk.

OVER DE BEGELEIDER VANUIT HET OPLEIDINGSINSTITUUT

OVER CONTACTPERSOON AZMM (indien reeds contact gehad)

BESCHRIJVING VAN HET ONDERZOEK

  • Doel van het project/onderzoek
  • Begin- en einddatum
  • Samenvatting: doelstelling, opzet (populatie, steekproef, methode), verwachte resultaten

Voor klinische studies: klik hier

Stuur jouw beschrijving door in PDF - max. één pagina

Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB. Toegestane bestandstypen: pdf.

VERTROUWELIJKHEIDSVERKLARING - STUDENTEN EN STAGIAIRS

Ondergetekende verklaart de vertrouwelijkheidsverklaring gelezen en goedgekeurd te hebben.

Je ontvangt een bevestigingsmail nadat je dit formulier succesvol hebt verstuurd. Bekijk ook zeker de spam-folder in je inbox.